2022-01-21

Meibomius hittar Petronius

Är Petronius bekant? Gaius Petronius (ca 27–66 e.Kr.), "gunstling hos Nero, visade som provinsståthållare och konsul duglighet och handlingskraft, men förföll senare till ett lättjefullt njutningslif" (NF, tryckt 1915 – därav "men"). Han är nog mest känd för att förmodligen – författarskapet är inte till etthundra procent avgjort – ha skrivit äventyrsromanen Satyricon. Tyvärr hör den till den stora mängd romersk litteratur som till stora delar gått förlorad. Å andra sidan finns en hel del bevarat. (Vilket bland annat gett Fellini material.) Den längsta sammanhängande biten som finns kvar kallas "Trimalchios gästabud". Den "skildrar med drastisk realism, kvickhet, humor och förvånande människokännedom ett gästabud hos den rike uppkomlingen Trimalchio […] överträffar allt, som vi i den vägen känna från antiken" (också NF, nu utan moraliserande). Eller så här: "… Det friskaste om också inte det uppbyggligaste prosakapitel som den bevarade antika skönlitteraturen på latin kan uppvisa" (Alf Henrikson).

Nyfikna? Det borde ni vara. Trimalchios gästabud är enastående läsning; man glömmer omedelbart bort att den skrevs för tvåtusen år sedan. Även om detaljer kan ha överdrivits, för att formulera det försiktigt, så framställs en romersk fest just så drastiskt och hämningslöst dekadent som man kan hoppas.

Med tanke på kvalitéerna hos det som bevarats kan man bli uppriktigt ledsen över att så mycket inte bevarats. Och man kan försöka föreställa sig glädjen hos lärde som får höra att man har återfunnit hela Petronius. Hela Petronius? Hela Petronius!

När fragmenten av Petronius gjorde väsen av sig i den litterära världen, läste Meibomius, en lärd från Lübeck, [Marcus M. var välkänd över hela Europa och tidvis förste bibliotekarie på kungliga biblioteket i Köpenhamn] ett brev från en kollega i Bologna: "Vi har här hela Petronius; jag har sett honom med mina egna ögon och stor beundran." Meibomius beger sig genast iväg och anländer till Bologna. Han frågar bibliotekarien Capponi om det är sant att de har hela Petronius? Capponi svarar att ja, det har de; han har länge varit fri att beskådas av alla nyfikna. "Kan jag få se Petronius? Låt mig få se honom!" – "Självklart", svarar Capponi, och leder vår lärde från Lübeck till kyrkan – och de jordiska kvarlevorna av en viss S:t Petronius. Meibomius biter sig i läppen, kallar på en vagn, och åker hem.

- Isaac Disraeli, "Literary blunders", Curiosities of Literature (1863), något fritt översatt


Inga kommentarer: