2022-01-06

III %

En bild där såväl plats som datum framgår … Flaggan med en stjärnkransad III:a tillhör en grupp som kallade sig för The Three Percenters. Eller kallar sig? – Deras status idag verkar osäker. Namnet syftar hur som helst på ett historiskt påstående:

During the American Revolution, the active forces in the field against the King's tyranny never amounted to more than 3% of the colonists. Three Percenters today identify with this 3% because they were true patriots fighting for the freedoms the nation we love and honor was founded on. 

- www.thethreepercenters.org arkiverad 2013 när den var ny

Av sammanhanget förstår man att 3 % anses lågt. Är det det? Man kan naturligtvis inte jämföra med dagens krigsmakter (dagens USA:s Armed Forces, med drygt 2 miljoner aktiva + reservister, utgör 6 ‰ av landets befolkning, eller 1/5 av 3 %). Man kan inte ens jämföra med samtida arméer, som till stora delar hade helt andra uppgifter än kolonisternas upproriska så kallade kontinentalarmé. Men om något borde man kunna förvänta sig betydligt större folkligt engagemang för den egna frihetsrörelsen – om det nu var så man såg det.

(Kommen så här långt känns det underligt att the three percent använts som en patriotisk motivationshöjare. Poängen är naturligtvis att redan 1 medborgare av 30 kan göra världspolitisk skillnad. Men hur motiverande är det att representera ett folk av vapenvägrare?)

Kolonierna hade 1780 en estimerad befolkning på knappt 3 miljoner. 3 % av det ger 80 000. Det kan jämföras med en brittisk armé och flotta, inklusive lejda knektar och allierade, på kanske en halv miljon man vid samma tid (uppgift förmedlad av Tures). Även om britterna hade andra åtaganden så borde de haft mer än tillräckligt med folk för att ordna en promenadseger i Nya Världen – om nu uppgiften stämmer. Men det gör den inte.

De "80 000 soldaterna" kommer från den militära byråkrati som givetvis fanns redan då. Kontinentalarmén hade ungefär så många personer i sitt pensionssystem, varigenom veteraner kunde få såväl pengar som mark; men de fick först ansöka om medlen. Den som tjänstgjort men inte ansökt räknas inte bland de 80 000. Där räknas heller inte "hemvärnet", inklusive de minutemen som man i USA alltid varit stolta över. De som räknat ordentligt har kommit fram till en kontinentalarmé på sisådär 100 000, och en milis på sisådär 200 000. Där tillkommer inte bara den spirande flottan utan framför allt den kringpersonal som såg till att hålla krigarna mätta, rustade och så vidare.

Då har vi lämnat de III % långt bakom oss. Och kommit fram till en bild som väl är betydligt mer motiverande och patriotisk:

What the evidence shows is that the war was very popular among Americans, who did turn out to fight hard for their freedom, participating in rates much higher than what you see from other countries in their wars.

- John A. Tures, More Americans Fought in the American Revolution Than We Thought, Observer 3 juli 2017


1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har för mig att jag har läst att under fortsättningskriget hade Finland nästan 10% av hela befolkningen i vapenbärande tjänst vilket anses vara en synnerligen hög siffra möjliggjord genom att kvinnor mobiliserades till en mängd icke-vapenbärande militära uppgifter. Under Pax Romana hade Rom bara litet mer än en 1% av befolkningen i vapen i statens tjänst vilket är en anmärkningsvärt. Nej jag minns inte källorna. 3% är nog inte anmärkningsvärt lågt för 1700-talet. Enligt Cambridge history of warfare var 1700-talet en tid som kännetecknades av begränsade krig för begränsade mål.

Sensemaker