2022-01-14

Årets förvillare 2021

När juryn letar efter årets avslöjande söker de efter något som går utanför den vanliga pliktbevakningen. Ett unikt grävande där uppgifter avslöjas som är helt nya. Årets avslöjande ska förhoppningsvis vara något som man minns även om 10–20 år.

- Ur presentationen av Stora Journalistpriset: Årets avslöjande 2020; ovan Henrik Evertsson, som nu fått (minst) två priser för samma jobb

Andra kandidater till delpriset Årets avslöjande var historien om Lilla Hjärtat (som nog är den som kommer att leva kvar längst i folks minnen) och historien om den avslöjade officeren som lurade sig in i just den organisation som borde ha avslöjat honom (ett blytungt avslöjande som måste ha fått efterverkningar). De vann inte.

Stora Journalistpriset 2020 för Årets avslöjande och 100 000 kr gick till Henrik Evertsson:

Han trotsade dykförbudet och fann hålet som tvingar tre regeringar att gå till botten med gåtan Estonia.

- Juryns motivering av Stora Journalistpriset: Årets avslöjande 2020; det där är faktiskt hela motiveringen

Priset fick genast kritik. Den tyngsta kom från Magasinet Filter, som menade att Evertsson "gav liv åt sedan länge avfärdade skrönor". Evertsson gjorde inte sin sak bättre när han i sitt gräv utgick ifrån påståenden från den tyska journalisten Jutta Rabe, som han kallar "en mycket kunskapsrik journalist". Jutta Rabe är en mycket omdömeslös journalist som för tjugo år sedan hävdade att Estonia sänktes avsiktligt av Ryssland, för att dölja att fartyget användes av USA och Sverige i samförstånd för att smuggla vapen och narkotika. Hon har lagt stor vikt vid flera dykningar på vraket som hon lät genomföra. Inga av hennes påståenden har lett till någon ny information, eftersom de vid närmare granskning visat sig vara grundlösa. Vilket de har gemensamt med Evertssons påståenden; "fyndet som förändrade allt" var ett icke-fynd som inte förändrat någonting (hålet torde ha gjorts av en klippa på botten som fartyget, som väger som Östersjöfärjor gör, landade på). Däremot har påståendena naturligtvis lyfts upp i den öppensinnade delen av Estonia-forskningen – för det finns givetvis även seriös forskning i fältet.

Nu fick nyligen priset till Evertsson ett pris i sin tur, så att säga. Den motiveringen var lite fylligare (något annat hade varit svårt):

Priset för Årets förvillare 2021 delas mellan journalisten Henrik Evertsson för dokumentärserien Estonia – Fyndet som ändrar allt och juryn för Stora Journalistpriset 2020 för utnämningen av densamma till Årets Avslöjande 2020. Priset tilldelas dessa kandidater för att till en bred allmänhet lyft fram och legitimerat konspirationsteorier kring Estoniakatastrofen.

- VoF: Pressmeddelande: Årets folkbildare & förvillare 2021, 12 januari 2022

- Juryn för Stora Journalistpriset 2020 och Årets förvillare 2021: På bilden Jack Werner, Anna-Sofia Wirén, Christer El-Mochantaf, Charlotta Friborg, Jörgen Huitfeldt, Magnus Janson, Matilda E Hanson, Negra Efendić, Jonas Bonnier, Anna Lindberg, Patrik Hadenius, Stefan Mehr och Kerstin Weigl; ej i bild Anton Berg, Rakel Chukri, Unn Edberg och Josef el Mahdi.

Förvillarpriset delades inte med produktionsbolaget, Dplay, eller kanalen, Discovery. Men ett pris kan ju inte gå till hur många som helst, om än aldrig så meriterade. Henrik Evertsson och juryn är fullvärdiga mottagare av antipriset Årets förvillare 2021.


Inga kommentarer: