2022-01-04

Att jobba

… dagdrifvare, jobbare, utplundrare och utsugare af alla kategorier …

- Socialdemokraten 25 december 1885

En del gamla betydelser är lurigare än andra. Som ord som används än idag, och har fullkomligt neutrala och okomplicerade betydelser – idag. Men som inte hade det då. Åtminstone inte alltid …

Alltjämt äro vi omgivna av idel vänliga och hyggliga människor. Vad sägs om hotellportierer som inte jobba i myntväxling?

- DN 27 juli 1925

"Jobba" är ett strålande exempel. För "jobba" och "jobbare" användes även i dagens betydelse, som ren synonym till "arbeta(re)" – samtidigt som man kunde läsa ovan- och nedanstående.

Här finnes nämligen åtskilliga jobbare, som med tillhjälp av bostadsföreningar köpt hus på hus och undan för undan satt upp hyrorna. Böra dessa uppmuntras?

- SvD 20 januari 1922

Det "jobbande" som hotellportierer i allmänhet (dock ej de i Riga som DN:s utsände stött på 1925, tydligen) och åtskilliga filurer på bostadsmarknaden ägnade sig åt var skumraskaffärer, på eller över lagens och/eller moralens gräns.

3) driva spekulationsaffärer (i fastigheter, värdepapper l. varor), spekulera; ofta med nedsättande bet.: driva mer l. mindre inhonetta l. tvetydiga spekulationsaffärer; äv. i allmännare anv.: göra affärer; ofta i fråga om affärer av mera tvetydig art: "driva geschäft"

- SAOB: JOBBA (1934)

I samma artikel – som rekommenderas, den är varken lång eller svårläst – nämns användningar som JOBBARE, om folk som gjort "oskäliga krigstidsvinster" på fastighetsaffärer under åren 1915–1919 – nära släkt eller identiska med de ökända gulaschbaronerna. Liksom betydelser som 1) "arbeta med". Och 2) "bråka om", för att ta en annan betydelse som väl inte hellre finns kvar.Inga kommentarer: