2021-09-30

Jobs räknar

Jobs went to a whiteboard and showed that if there were five million people using the Mac, and it took ten seconds extra to turn it on every day, that added up to three hundred million or so hours per year that people would save, which was the equivalent of at least one hundred lifetimes saved per year.

- Walter Isaacson, Steve Jobs (2015)

På möten och föreläsningar kan matematiska övningar som ovan fungera fint. Särskilt eftersom folk sällan orkar kontrollräkna. Fast det blir desto jobbigare om det finns någon gnet som faktiskt går igenom övningarna och ser om de håller – det vill säga, om de inte gör det.

Håller Steve Jobs övning?

5 miljoner x 10 sekunder = 50 miljoner sekunder ≈ 13 900 timmar. Den tiden multiplicerad med 365 ger drygt 5 miljoner timmar. Det är en bra stund! Men för att få 300 miljoner timmar/år behöver alla fem miljoner Mac-användare starta om sin dator 60 gånger om dagen …

Hur många livstider blir det då? Om vi sätter en livstid till 75 år blir det 657 000 timmar, skottår oräknade. De 300 miljoner timmarna i Jobs exempel skulle bli 456 livstider – avgjort "at least one hundred". Om vi istället tar 5 miljoner timmar och dividerar med 657 000 blir det 7,6 livstider.

Eric Tucker, på vars blogg jag hittade det hela, såg en annan version av samma påstående:

Well, let’s say you can shave 10 seconds off the boot time. Multiply that by 5 million users and that’s 50 million seconds every single day. Over a year, that’s probably dozens of lifetimes. Just think about it. If you could make it boot 10 seconds faster, you’ll save a dozen lives. That’s really worth it, don’t you think?

- Jobs citerad av Andy Herzfeldt i Revolution in the Valley (2004)

Ett dussin, eller flera? Men även ett ensamt dussin är mer än 7,6.

Det är uppenbart att Jobs inte räknade särskilt noggrannt i dessa exempel. Och så ofta som påståendet upprepats genom åren är det uppenbart att det funnits färre kontrollräknande gnetar än man skulle kunna tro. Det kan särskilt nämnas att räknandet gjordes i augusti 1983 och avsåg den första generationens Macintosh.

Tucker noterar att det första citatets 300 miljoner timmar är 60 gånger större än vad det borde ha varit. Han misstänker att Jobs dividerade med 60 en gång istället för två – sekunderna blev minuter istället för timmar. Men han konstaterar även att poängen med räkneövningen var att motivera Apple-folket att reducera datorernas starttid, vilket de också lyckades med. Hade de blivit lika motiverade om Jobs fått rätt på storleksordningen?


Eric Tucker: Math Pierces Steve Jobs' Reality Distortion Field After 35 Years, 24 september 2018

Inga kommentarer: