2021-09-03

Foreller

Die Forelle (Salmo trutta) ist eine Fischart aus der Gattung Salmo in der Familie der Lachsfische (Salmonidae) …

- Wikipedia (ty.): Forelle

En sådan Forelle är den enda "forell" man kan fånga på spö. Klickar man fram svenska versionen av artikeln hamnar man på Öring. För det är det den heter på svenska.

Däremot kan man hitta foreller och forellrom i fiskdisken (Konsum-annons i DN 1940) eller på restauranger (Wedholms på Nybrokajen, dagsfärsk).

forell (tyska Forelle, diminutivbildning till liknande Fohre; ordets grundbetydelse är troligen 'spräcklig'), laxforell, benämning på odlad laxfisk i portionsstorlek, särskilt av arten regnbåge, men också öring.

- NE: forell

För förr i tiden kunde man hitta foreller även i levande skick, ute i naturen.

[Laxöringen] b) insjööringen, af hvilken bäcköringen l. forellen utgör en genom vistande i mindre vattendrag i sin utveckling hämmad form.

- Nordisk familjebok: Laxsläktet (1911)

Största ordbokens artikel återger en viss begreppsförvirring:

om (olika varieteter av) laxen Salmo trutta Lin., laxöring; särsk. dels om ung laxöring av viss storlek, dels om en i mindre vattendrag förekommande liten laxöringsvarietet: bäcköring; äv. om unge i visst utvecklingsstadium av blanklaxen (Salmo salar Lin.).

- SAOB: FORELL (1925)

Salmo trutta igen, liksom på tyska. Men de "foreller" man köper idag, i kundkorgen eller på tallriken, är oftast regnbåge, Oncorhynchus mykiss. Den ingår visserligen i familjen laxfiskar, där man bland annat hittar sik, fjällröding och harr.

Forellens vandring från etablerat namn på öring till ett rent handelsnamn verkar oklar, varierande och därmed fascinerande.


Inga kommentarer: