2020-02-16

Psykoterapi med Ernst


Det här är Émile Coué. För sisådär hundra år sedan var han känd världen över för sin psykoterapeutiska metod för förbättrande av såväl själ som kropp (när läran skildras idag fokuserar man på den psykiska delen, och glömmer att Coué, beroende på vem man frågar, även betecknades som helare eller kvacksalvare). En av couéismens delar utgjordes av ett mantra som man skulle upprepa för sig själv flera gånger om dagen: Tous les jours à tous points de vue je vais de mieux en mieux, varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre.


- SvD 9 april 1922

Ibland gick det mindre bra. Som när Coué besökte ett sjukhus med krigsveteraner, och ett allmänt hysteriskt anfall bröt ut.


- "Jag blir bättre och bättre varje dag på alla sätt", SvD 10 april 1922

Dagen efter publicerades denna uppföljning. En som säkert läste om händelsen var textförfattaren Mark Strong. Han kan ha inspirerats av den, eller av couéismen i allmänhet, när han skrev sången I'm getting better every day.

Nu för tiden var person håller på med suggestion
Och själv man avgör nu sitt väl och ve.
När den stora skrällen kom köpte jag en bok därom,
Hatten av för gamle herr Coué.
Jag lärt att hur åt Hälsingland den hela än må gå
Så ska man bara hålla huvet upp och säga så:
Jag vet inte hur den togs emot i England. Men den gjorde stor lycka i Sverige, när den översattes av Anita Halldén och Karl-Ewert Christenson och sjöngs in av Ernst Rolf.


Bättre och bättre dag för dag,
Bättre och bättre dag för dag.
Bara glädje hjärtat rymmer,
Strunt i sorgerna och alla bekymmer!
Om än ställningen är svag, så sjung med välbehag:
Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah!
Det går bättre och bättre dag för dag.

2 kommentarer:

Unknown sa...

Tack, efter mer än 60 år förstår jag sången...

Anonym sa...

Han var apotekare och insåg att dåtidens bristande läkemedel kunde få förbättrad effekt genom placeboeffekten.