2020-02-21

Lyckobrev


"Hildur [Huss] köper lyckobref 1908 [i Nyköping]"
- Södermanlands museum, SLM P2014-834
Lycko- och Framtidsblad. 
Karaktärsbeskrivning och Framtida Öde. 
Du är uppriktig och rättfram och blir därför uppskattad av alla som du umgås med. Du är idérik och företagsam och detta kommer att hjälpa dig till stor framgång i dina förehavanden. Du får ett långväga besök av en vän som står dig mycket nära och du får del av mycket goda nyheter som helt kommer att omgestalta ditt liv. Du kommer att få med mycket folk att göra och du får framgång i nästan allt du företager dig. 
En ljus framtid ligger utstakad för dig och du kommer att leva ett lyckligt familjeliv och dina barn kommer du att få mycken gläjde utav.
- Ur ett lyckobrev, gissar på mitten av 1900-talet

Lyckobrev var länge ett stående inslag på marknader och nöjesfält. Positivhalare, som han på bilden, kunde ha en bunt lyckobrev att dryga ut kassan med. För att göra köpet ännu mer spännande kunde valet göras av en dresserad fågel eller apa.

Vad innehållet beträffar så är lyckobreven en uppenbar föregångare till de veckotidningshoroskop som började florera från 1920-talet (astrologin är förvisso mycket äldre, men den solteckensastrologi som de flesta tänker på idag är knappt sekelgammal).

Inga kommentarer: