2019-08-23

Ingen mångkultur i grundlagen

I och med den grundlagsändring som gjordes år 2010 så står det nu i vår grundlag att Sverige är ett mångkulturellt land.
- Liza Lundberg och Elisabeth Gullarbergs från organisationen S-kvinnor: Ett mångkulturellt samhälle gör oss alla smartare, debattartikel i Dalarnas Tidning 8 oktober 2018
Som om det inte räckte så ändrades grundlagen hösten 2010, till att gå ut på att Sverige ÄR ett mångkulturellt samhälle.
- 1975, året då Sveriges väg utför började, Petterssons blogg, 25 januari 2016
Sverige är ett i grunden mångkulturellt samhälle. I själva verket är vi så mångkulturella att det är inskrivet i en av Sveriges grundlagar, Regeringsformen.
- Michael Pålsson, advokat: Monokulturen kontra lagen, Magasinet Para§raf, 11 juli 2019

Politiska faktoider brukar förekomma på den ena sidan: Till höger men inte till vänster eller tvärtom, hos Sverigedemokrater o dyl men inte deras motståndare, osv. Men en och annan faktoid förekommer i båda lägren, både hos de som tycker att det är bra och de som tycker att det är dåligt. Då minskar chansen drastiskt att någon ska tänka tanken "är det verkligen sant?"

Här är en advokat som tänkte den tanken om följande påstående: Att mångkultur finns inskriven i Sveriges grundlag. Han kom fram till att det inte är sant.
Inledningsvis kan konstateras att ordet ”mångkultur” inte figurerar i någon av de fyra svenska grundlagarna. Vidare finns markeringar åt det motsatta hållet, inte minst med hänsyn till den särstatus som den svenska uttolkningen av den lutheranska tron givits genom kravet i 4 § successionsordningen på att statschefen (det vill säga konungen) ska bekänna sig till denna.
- Carl Lindstrand: Faktoiden om grundlagen, Kvartal 22 augusti 2019

Lindstrand går även in på myten om proposition 1975:26, som enligt en konspirationsteori var startskottet för invandringsfloden (jämför Petterssons blogg). Både den och grundlagens mångkultur ingår i den stora konspirationsteori som går ut på att Sveriges integrationspolitiska utmaningar är skapade med flit, uttänkta och skickligt regisserade av politiker och "elit".
Det finns mycket att säga om orsakerna till Sveriges nuvarande integrationspolitiska utmaningar, men orsakade av den svenska statens grundlagar är de inte.

Inga kommentarer: