2019-08-13

Bättre krig på film

Slaget vid Omdurman den 2 september 1898, som tavla och som fotografi.

Få av ni som läser detta har varit med i krig. Och även i länder och tider som genomsyrats av krig på ett helt annat sätt än dagens Sverige så är det relativt få civilister som sett ett slagfält med egna ögon. Därför kommer bilden av kriget främst genom konsten, som stilla bilder eller rörliga. För även när kameror gjorde det möjligt att dokumentera på plats så upptäckte man snabbt hur oerhört svårt det var att fånga förloppet på ett engagerande eller ens begripligt sätt. Hellre då artists impression som Harry Paynes kavallerichock ovan.

En som upptäckte det den hårda vägen var Frederic Villiers. När det grek-turkiska kriget 1897 bröt ut begav han sig till Grekland för att dokumentera det på plats. Bland annat lyckades han att filma slaget vid Domokos. Resultatet finns inte bevarat vilket kan ha att göra med att filmaren själv blev besviken. Tillbaka i England var ingen intresserad av hans material, som gissningsvis påminde en hel del om bilden från Omdurman. Och varför skulle man nöja sig med sådant när man kunde ta del av långt häftigare action som den nedan?


Villiers var ganska så tvärsäker på att han varit ensam filmare på plats. Därför blev han först överraskad när han fick höra om materialet från den franske filmaren Georges Méliès material. Men snart insåg han att Méliès inte hade varit i närheten av kriget. Den dramatiska sjöstriden hade utspelats i Méliès trädgård. Och det var nog lika så bra, för i det grek-turkiska kriget 1897 förekom inga nämnvärda bataljer mellan örlogsfartyg. För övrigt spelas officeren av Méliès själv. (Några år senare skulle han bli känd för en film om en resa till månen, som bara var lite mer fantasi än sjöslaget 1897.)

The Battle of the Somme var en riktig kioskvältare 1916. Nu kunde hemmafronten med egna ögon se hur deras gossar hade det. Men även om allt material är filmat på plats, som till exempel den väldiga sprängningen vid 1:25, så är allt inte precis lika äkta. När soldaterna beger sig over the top så är det, givetvis, arrangerat; om tyska kulsprutor och kanoner varit i aktion på andra sidan så hade ju filmaren befunnit sig i livsfara. Det är inte den enda anledningen till att verkliga krig är svåra att fånga på film, men en som gäller än idag, all utveckling till trots.

Inga kommentarer: