2018-10-17

Newbold knäcker Voynich

Voynich-manuskriptet torde vara bekant; det är nog världens mest kända mystiska, ännu ej dechiffrerade text.

En av de första som försökte sig på att knäcka den hette William Newbold. Hans idé var att tecknen i sig inte var betydelsebärande, utan mycket små detaljer i dem. Utifrån denna "information" lyckades han, med komplicerade metoder som inte är helt lätta att sätta sig in i, få fram fantastiska ting. Som att teckningen till vänster är en detaljerad avbild av Andromedagalaxen. Nu är så detaljerade bilder av galaxen något som man först lyckades med i slutet av 1800-talet (se Isaac Roberts fina foto från 1888 i bloggposten 100 000 gånger fel), eller långt efter Voynich-manuskriptets tillkomst. Lösningen? Jo, enligt Newbold hade manuskriptet skrivits av Roger Bacon på 1200-talet, och själva galaxen var ett bevis på att han hade uppfunnit teleskopet. En bild på en cell bevisade att han även hade uppfunnit mikroskopet. Och så vidare.

Newbold var säker på att han knäckt gåtan, och Wilfrid Voynich övertygades. Newbolds detaljerade beskrivning av det hela gavs dock inte ut förrän efter hans död. Den visade sig bitvis vara lika svårtydbar som manuskriptet. En som tog sig tid att granska det hela hette John Matthews Manly. Han fann att de små detaljerna i skriften, själva grunden för Newbolds tolkning, utgjordes av naturliga sprickor i bläcket. De var heller inte tydligare än att en kollega till Newbold bara nätt och jämnt lyckades urskilja dem, ens med mikroskop; de var, menade Manly, "creatures of Professor Newbold's imagination". Tanken leder till kanalerna på Mars.

Och konstigheterna slutade inte där. Sedan Newbold fått fram sin mikrotext lät han den genomgå inte mindre än fem ytterligare steg. Det var oerhört tidsödande, men förunderligt effektivt: Ur tre korta rader lyckades Newbold extrahera 190 ord.
Each shorthand character was assumed to have multiple interpretations, with no reliable way to determine which was intended for any given case. Newbold's method also required rearranging letters at will until intelligible Latin was produced. These factors alone ensure the system enough flexibility that nearly anything at all could be discerned from the microscopic markings.
- Wikipedia: Voynich manuscript#William Romaine Newbold

Det är möjligt att Newbolds tolkning bidrog till att ge Voynich-knäckandet ett löjets skimmer. Det skulle i så fall ha varit hans enda bidrag, om än negativt, till frågan.

Inga kommentarer: