2018-10-23

Arvet efter von Dalin

Första sidan av första numret av Olof von Dalins stilbildande satirtidning Then Swänska Argus (1732-1734). Under bilden står ett citat från Horatius*: omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, "den som blandar nytta med nöje vinner allas bifall".

Ett bestående minne av tidningen är att dess utgivning får inleda den så kallade yngre nysvenskan – så stor betydelse hade den för svenska språket.

Ett annat minne var det kulturella sällskap som några år efter von Dalins död bildades till hans minne. Det fick heta Utile Dulci, ”nytta förenat med nöje”, efter citatet ovan. Där samlades en mängd av tidens kändisar, från Anna Maria Lenngren till hertigar, och Gustav III var dess beskyddare. Det tynade bort och dog sedan den sistnämnde 1786 bildat ett nytt sällskap, som övertog Utile Dulcis roll och flera av dess främsta medlemmar: Svenska Akademien. Så ersattes nytta och nöje med snille och smak.


* Som mången läsare av denna blogg känner till så har Horatius blivit Horace på engelska.

Inga kommentarer: