2018-10-21

Hjälte av misstag


Joshua Slocum (1844-1909?) är en intressant herre. Han var den förste som seglade jorden runt ensam, och han beskrev äventyret i en synnerligen läsvärd bok. Hans dödsdatum är okänt, även om det med största sannolikhet inföll i november 1909 då han seglade ut på Atlanten och försvann. Hans välgrundade rykte som en sjöman i särklass kan ha medverkat till att han inte dödförklarades förrän 1924; man ville i det längsta tänka sig att han satt och åt kokosnötter på en holme någonstans.

Men denna bloggpost ska handla om något helt annat: En händelse med Slocum som omedveten deltagare. På 1870-talet var han kapten ombord på ångfartyget Constitution som fraktade kol utmed nordamerikanska västkusten. Vid ett tillfälle närmade man sig Acapulco i Mexiko, utan att känna till dramatiken som pågick där.
Strider pågick utanför staden och rebeller hade förskansat sig i bergen för att därifrån samla sig till en slutgiltig attack mot stadskärnan. När den portmålade [påmålade kanonluckor] och djupt nerlastade CONSTITUTION dök upp bakom en udde och närmade sig Acapulcos redd tog rebellerna henne för en örlogsman [krigsfartyg]. I tron att hon med sina kanoner skulle beskjuta dem i deras bakhåll, schappade alla revolutionärer. De skingrades och många som inte hann undan kunde oskadliggöras av den lokala garnisonens soldater. 
Slocum anlände till hamnen fortfarande helt okunnig om sin hjälteroll. "Kapten, ni har avstyrt en revolution" hälsades han av hamnmyndighetens representant. Senare anlände garnisonens kommendant som överlämnade en gåva och ett officiellt tack till Slocum.
- John E. Persson, Den okände kapten Slocum (Båtdokgruppen 2008) s 19-20

Irriterande nog har jag inte hittat årtalet för den fascinerande episoden.

Inga kommentarer: