2018-10-08

Lördagsfråga 535: Kulsprutor

  1. En Hotchkiss man kan köra med kom strax efter sekelskiftet 1900. Då var firman sedan länge känd för sina kanoner. Men allra mest kända skulle man bli för sina kulsprutor som användes mycket flitigt under första världskriget.
  2. Rhodesiska bushkriget pågick 1964-1979. Ett påtagligt minne är det Zimbabwe som efterträdde Rhodesia. En av operationerna under kriget hette Gatling och utfördes 1978 med marktrupper och flyg, bl a Hawker Hunters. Denna sitter på omslaget till boken Operation Gatling. (Det var knepigt att hitta en användbar illustration av operationen men jag ville väldigt gärna ha med den.)
  3. En av de bilder som man detaljgranskar i Konspiration 58 som jag utgår ifrån att var och en som läser denna blogg sett, ty den är obligatorisk.
  4. Mrs H är en klädaffär i Stockholm, Birger Jarlspassagen. Den utgör den återanvända entrén till biografen Maxim.
Hotchkiss, Gatling, Ksp 58 och Maxim! Jag vet inte hur mycket MÖP man behöver vara för att omedelbart associera de namnen till några helautomatiska skjutvapen. Ule Boll gjorde det åtminstone.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Trodde tvåan syftade på den Vickers Viscount vars nedskjutning till stor del orsakade green leader-raiden. Vickers som ju som bekant låg bakom den klassiska vattenkylda kulsprutan känd från de båda världskrigen.

Vad gäller fyran trodde jag att vår frågeställare nått nya hittills ouppnådda nivåer vad gäller långsökt obskyritet när det enda med kulsprutekoppling jag lyckades krama ur google var att ägaren till "MRS H" i andra och tredjenamn heter Anna Karin (vilket som alla vet inte är någon riktig kulspruta).

/magnus

Hexmaster sa...

Det var de elegantaste och mest genomarbetade felaktiga tolkningarna (på rätt tema!) jag sett på länge. Klart värt en silverstjärna!