2017-12-01

Aftonbladet tyskt 1915

[1915] Aktiemajoriteten i Aftonbladet köps av det tyska krigsministeriet.
- Lars M. Andersson och Lena Amurén, Sveriges historia i årtal (Historiska media 2003)

Uppgiften föreföll förbluffande. Kan en krigsmakt bli huvudägare i en av landets största tidningar? Mitt under brinnande krig?

Är det sant? Hur gick det i så fall till?

En snabbkoll senare avslöjar att svaren på de sista två frågorna är 1) ja och 2) i hemlighet:
Harald Sohlman och Aftonbladet stödde Tyskland i första världskriget, och 1915 sålde han och brodern Arvid aktiemajoriteten i tidningen till tyska regeringen för att ge Tyskland möjlighet att skapa propaganda i Sverige. Kontraktet hölls hemligt i många år.
- Aftonbladet: Från Lars Johan Hierta till våra dagar

Att AB var tyskvänligt under 30- och 40-talen är välkänt, åtminstone bland många som har koll på perioden. Att det började såpass tidigt och var så flagrant var en nyhet för åtminstone undertecknad.

Inga kommentarer: