2017-12-28

Fröken Frimans varukännedom

Det här är gjort av kött från sjuka djur som har självdött. Sen har man kryddat om det för att dölja smaken och gjort korv på det. Sirap späds med lim och säljs som honung. Peppar drygas ut med sågspån.
Boken som Dagmar Friman läser ur för Kinna Bohman finns på riktigt. Handbok i varukännedom skrevs av Anders Roswall och gavs ut 1903. Smakprov ur den ger ett förfärande intryck av ogenerat snusk och bedrägeri. Men ju mer man läser, desto osannolikare verkar helheten. Jag ger några smakprov i bloggposterna Äkta vara 1903 del I, del II och del III.

En del av Roswalls produktion, bland annat en utökad upplaga av handboken, finns att läsa på oumbärliga Runeberg. Förordet rymmer en betraktelse om mat nu och förr som är intressant att jämföra med identiska jämförelser gjorda långt senare.
Vi taga icke längre vårt dagliga bröd från den torfva, där vi lefva, utan från alla jordens länder och trakter; råämnena kunna vi icke själfva förädla; det göra fabrikerna. Allt måste vi köpa ur andra hand, mer eller mindre bearbetadt.
- Handbok i varukännedom för alla (1909)

Inga kommentarer: