2017-12-26

The whole nine yards

The whole nine yards is one of the great etymological mysteries of our time. I get queries all the time: "Do you know where 'the whole nine yards' comes from?" asks Alan Chamberlain of Mohave Community College in Kingman, Arizona. "Our only information about it is that it's not supposed to be related to football, and it does not appear in any of the standard word or phrase sources." He can say that again.
- William Safire, som hade en språkkolumn i New York Times i 30 år

"The whole nine yards" betyder ungefär rubbet, alltihop, att man har gett allt man har. Hur har det uppstått?

Ni har redan fått "facit": Ingen vet.

Det hindrar, naturligtvis, inte att man har gissat. Ett uttryck som så uppenbart är en liknelse inbjuder till tolkningar; kanske det är X, Y eller Z som avsetts? Och så har ett eller annat X eller Y, som allmänheten fattat tycke för, slagit rot, etablerat sig, och understundom kommit att tas för belagd sanning.

Här är tre förslag:
  • Under kriget skulle allierade plan ha varit beväpnade med kulsprutor vars band var just nio yard långa. Den krigare som gett "the whole nine yards" hade alltså skjutit slut på sin ammunition.
  • Nio yard var längden på en standardrulle med tyg. För en krävande dräkt, exempelvis en ståndsmässig klänning för de brittiska kolonierna, kunde man behöva alla nio yarden.
  • En betongblandarbil kan fyllas med max nio yard3 betong, men på grund av vikten brukar man inte ta mer än åtta.
Förklaringarna har det gemensamt att de är enkla, tydliga, olika (visserligen hindrar inget att två eller tre kan stämma men...) och fel.

Att åtminstone 1 och 3 inte kan stämma bevisas av att det första belägget för frasen som ett fast begrepp (idiom) kommer från 1907. Och bilden ovan visar ett irriterande belägg för "the whole six yards" i ett baseballreferat från 1921; även detta uttryck är uppenbarligen idiomatiskt, och ingen vet varifrån det kommer..

Wikipedia: The whole nine yards

Inga kommentarer: