2017-12-03

Supermånen: Varken astrologi eller astronomi

Jämförelse från SupermoonWP: "Vanlig" fullmåne och "supermåne"

Enligt samma artikel som den fina pedagogiska jämförelsen ovan är hämtad ifrån så var det en astrolog – just så – som 1979 myntade begreppet "supermåne" som följer:
a new or full moon which occurs with the Moon at or near (within 90% of) its closest approach to Earth in a given orbit (perigee). In short, Earth, Moon and Sun are all in a line, with Moon in its nearest approach to Earth.
- Richard Nolle, HOROSCOPE (1979, oklart datum)

Denna definition är uppenbarligen godtycklig. Något astronomiskt värde har begreppet inte; astronomer som vidtalats hade aldrig hört talas om det förrän media tog upp det. Det dröjde till 2011 innan någon fick för sig att lägga in artikeln Supermoon på Wikipedia. Och det tog ytterligare några år innan svensk press uppmärksammade företeelsen. Eller vad den nu är ... Det går inte att med blotta ögat skilja en "supermåne" från en "vanlig måne" (det har långt större betydelse hur nära horisonten månen befinner sig), så vad är egentligen poängen?Utöver den eventuellt astrologiska då. Jag har inte funnit några tecken på att astrologer använder sig av supermånen i sitt dagliga värv. Men jag kanske inte har letat tillräckligt noga.

Inga kommentarer: