2017-11-30

Våra städers snabba förändring

Ett lite längre citat (språket kan ha moderniserats):
Våra städer genomgår för närvarande, i samband med hela samhällsutvecklingen, en hastig förändring, utvidgning och omdaning. Tidens nya krav och medlen för dess tillfredsställande kan verka nedbrytande på det gamla.
Kraven på högre förtätning, mer luft och ljus, snabbare förbindelser mellan stadsdelarna, mer bekvämlighet, nya byggnadstyper och konstruktionsmetoder ger alla våra städer dess moderna prägel. Ju större möjligheter en stad har till utökad industri eller handel, ju mer den av en eller annan orsak "går framåt", desto fortare ändras den gamla stadsprägeln. Men vid denna förändring, som på många håll pågår med en våldsam hastighet, förlorar vi mängder av gammal karakteristisk stadsbyggnadskonst, intressanta historiska och arkitektoniska minnesmärken, och frågan är: Ger det nya full ersättning för det förlorade?
När skrevs detta? Svar i vit text, markera för facit: [Gamla Svenska Städer (1908)]

Inga kommentarer: