2015-12-14

Lördagsfråga 390: DNA

  1. Wilkins Runway är en flygplats i Antarktis som togs i bruk 2008.
  2. Sir John Franklin ledde en expedition som skulle försöka hitta nordvästpassagen men försvann. Den gav upphov till en lång rad räddnings- och sökexpeditioner som utökade vårt arktiska vetande långt mer än vad den första expeditionen hade kunnat.
  3. Watson. Så klart.
  4. Den svårt sjuka Nancy Crick fick dödshjälp 2002. Efteråt fann man att hon inte längre hade cancer, utan plågades av annat.
Om (Maurice) Wilkins och (Rosalind) Franklin inte räckte så fanns (James) Watson och (Francis) Crick: Fyra av de som, med mer gemensamma krafter än vad som passar myten om det ensamma geniet, kom fram till hur DNA, den underbaraste av molekyler, är funtad.

Här är Pölsans svar:

ATGTGGATCCTTAAAATAAACTCCTTTCGAGGAAATAAGCTCATTAACTGGGCGACAAGTCAAAATTGCCGGATCTGTAAATAG

ATG är inte bara AB Trav och Galopp utan i sammanhanget metionin, ett så kallat "startkodon" som indikerar början på en sekvens. Därefter hittar vi TGG som ger tryptofan som kan förkortas Trp eller ännu kortare W. Sedan isoleucin Ile eller I. Eller för att ta hela tiraden:

WILKINSFRANKLINWATSQNCRICK

Se, det var ett svar!

Inga kommentarer: