2015-12-11

Den första lucian

Fritz von Dardel visar hur luciafirandet gick till på Kobergs slott, söder om Trollhättan, 1848 (Wikimedia).

Jag vet inte om detta är den allra första lussebruden som fastnat på bild men bra tidig är den. Det allra äldsta kända belägget över huvud taget lär vara det följande från 1764, då lussefrukost i Västergötland serverades av ...
... Ett hvit-klädt fruntimmer med gördel om lifvet, liksom en vinge på hvardera axeln, stora itända ljus i hwar sin stora silfversljusstake, som sattes på bordet, och strax derpå kom en annan med ett litet dukadt bord, försedt med allehanda kräseliga, äteliga och våtvaror, som nedsattes mitt för sängarna ...
(Källan för denna uppgift uppges enligt Wikipedia (sv.): Lucia vara C. Fr. Nyman, Märkvärdigheter från Ingelstads härad (otryckt). Jag har i hastigheten inte hittat fler uppgifter om verket än dessa knapphändiga. Carl Fredrik Nyman levde och skrev i häradet 1745-1818 så han har åtminstone existerat.)

Seden fick någorlunda spridning i området kring Vänern (den regionuppdelningen ser man inte alltför ofta) i början av 1800-talet.
Luciafirandet synes egentligen ha tillhört Värmland, Dalsland, Västergötland, Bohuslän och Halland, men finnes ock omnämndt från Småland, Östergötland, Södermanland, Närke och Västmanland [dit vi snart återkommer] och har icke varit obekant äfven i andra landskap.
- Nordisk Familjebok (1912): Lucia

Låt oss nu ta en titt på denna bild. Baksidestexten lyder "Studerande Brag såsom Lucia 1875. Lund". Den blev nyligen upptäckt och omskriven.
Varje år kring jul blossar debatten upp: Vilka som ”får” och ”inte får” vara Lucia. Nu kommer nya uppgifter från den anrika universitetsstaden Lund, där en kulturintendent nu tror sig ha hittat ett 140 år gammalt bevis för att stadens första Lucia var en man.
- Okända bilden visar: Första lucian kan ha varit man, SVT 9 december 2015

För det första har flera rubriksättare, såväl på SVT (som borde veta bättre) som Metro lockats att framställa nyheten som om den första lucian var en man. När det i själva verket är en lucia från 1875.
Då Luciafirandet år 1875 var en relativt ny företeelse anser intendent Jansson att bilden visar stadens allra första Lucia, och eftersom traditioner ofta haft sitt ursprung i universitetsstäderna Lund och Uppsala kan det också vara här som Luciatraditionen startat.
Om indentent Jansson tror att Heribert Brag kan ha varit den första lucian i Lund så stämmer det nog. (Anledningen var så enkel som att kvinnliga studenter inte fanns.) Fast det som står om att luciatraditionen kanske startat i Lund och Uppsala tror jag inte indententen sagt, eftersom det inte alls stämmer. Man kan även jämföra med följande fina upplysning; familjebokens "fortfarande" ska nog tolkas som vore seden en medeltida kvarleva, snarare än en tämligen färsk studentikos förlustelse.
Några nationsföreningar vid de svenska universiteten fira fortfarande "Lussedagen" med utklädnad och arla dryckeslag.
- Nordisk familjebok (1886): Lucia

För det andra så finns det betydligt äldre belägg för åtminstone en manlig lucia.
Dubbeldörrarna till förstugan uppslogos, och in trädde en dräng klädd i hvitt lakan, med en krans af ljus på hufvudet och bärande en väldig bål med glöggus. Egentligen borde det varit en tjenstflicka, ty han skulle föreställa Sancta Lucia, men, förmodligen för bördans skull, hade därtill i senare tider tagits en karl.
- En bruksinspektor berättar från Skinnskatteberg, Västmanland 1820, enligt Hilding Celander, "Lucia och lussebrud i Värmland", Svenska kulturbilder (1936)

Denna nyhet har cirkulerat varje Lucia de senaste åren, se till exempel En lucia kan se ut hur som helst i Expressen den 5 december 2014. Många verkar missa uppgiften om att man först "i senare tider" tagit till en karl.

Inga kommentarer: