2015-12-03

Alfahannar

Begreppet "alfahanne" myntades efter studier av just vargar. Men senare har man kommit på att även om det kan användas om andra djur så gäller det inte just vargar.
Alfa är det grekiska alfabetets första bokstav och uttrycket alfahanne härstammar från vargarna. Vargen är – till skillnad från exempelvis lo och räv – ett flockdjur. Alfahannen i en flock är ledaren, han och hans alfatik är det enda par som får föröka sig i flocken. Även om alfahannen råkar vara en ovanligt elak och hänsynslös best, så är han, precis som i den mänskliga världen, den som de andra flockmedlemmarna följer och åtlyder.
- Männen är alfahannar och omegamän i vår tid, Aftonbladet 1 augusti 2008

Begreppen lanserades av en viss Rudolf Schenkel i studien Expressions Studies of Wolves (1947). Den som så småningom fick spridning på dem, till den grad att de dyker upp även i AB, hette David L. Mech, en vargexpert mest känd för boken The Wolf: The Ecology and Behavior of an Endangered Species (1970).

Senare insåg bl.a. Mech att han och Schenkel utgått från ett vinklat underlag. De studerade inte vilda vargflockar utan flockar i djurparker (vilket kunde vara nog så besvärligt). De vargarna hade fösts ihop i mer eller mindre vuxen ålder. När man studerade riktiga vargflockar så fann man att dessa, till skillnad från vad man tidigare trodde (vilket är värt att poängtera) inte var tillfälligt hopfösta som skolklasser, arbetsplatser eller plutoner, utan utgjorde familjer. Det innebar att konceptet alfa, beta osv. fick ses över, åtminstone vad vargarna beträffar.
[Mech] formally disavowed this terminology in 1999, explaining that it was heavily based on the behavior of captive packs consisting of unrelated individuals, an error reflecting the once prevailing view that wild pack formation occurred in winter among independent gray wolves (Omegas). Later research on wild gray wolves revealed that the pack is usually a family consisting of a breeding pair and its offspring of the previous 1–3 years.
- Wikipedia: Alpha (ethology)

Eller som Mech själv skriver i sin sammanfattning av 1999 års paper, min markering:
The above observations show that, at least in summer, social interactions among wolf-pack members are not very different in intensity or quality from those among members of any other group of related individuals. Even the much-touted wolf dominance hierarchy is primarily a natural reflection of the age, sex, and reproductive structure of the group, with the breeding male dominating all others posturally and the breeding female garnering food from the male while she is tending young pups.

The typical wolf pack, then, should be viewed as a family with the adult parents guiding the activities of the group and sharing group leadership in a division-of-labor system in which the female predominates primarily in such activities as pup care and defense and the male primarily during foraging and food-provisioning and the travels associated with them (L.D. Mech, see footnote).
- David L. Mech, (1999) "Alpha status, dominance, and division of labor in wolf packs". Canadian Journal of Zoology 77 (8): 1196–1203

Så trots att begreppet alfahanne först användes om vargar så gäller det inte just vargar.

Inga kommentarer: