2012-12-14

Feodal avel 1907

I sydöstra Ryssland har godsägaren Raschatnikow sedan tre årtionden satt som sin uppgift, att på sitt gods avla upp en frisk och vacker människostam. För den skull tolererar han bland sina underlydande endast personer med utmärkt hälsa och skönhet, och parar ihop dessa i äktenskap efter kreatursavelns principer. Raschatnikow har på detta sätt erhållit över 100 utomordentligt friska och vackra barn, mellan vilka första äktenskapet ägde rum 1907. Tyvärr får man väl antaga, att den ryske filantropen anställer sina experiment utan kännedom om den modärna ärftlighetsforskningens resultat.

- Bengt Lidforss, Naturvetenskapliga kåserier (Framtidens Bokförlag 1912), sid 145

I en fotnot återger Lidforss ett arbete som jag inte fått bekräftat, men som vore betecknande för ett land som ännu för 100 år sedan levde på medeltiden. Huruvida socialisten, professorn i botanik m.m. lagt någon ironi i ordet "filantrop", eller hur han egentligen såg på det hela, vet jag inte.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Nog för att ryska adelsmän var ökända för, att behandla livegna som ägodelar. Men det här är lite väl magstarkt. Jag tror rapporten om det ”lyckade försöket”, är kraftigt överdriven. I varje fall låter sej människor inte avlas, på det sättet. Det fungerar vi alldeles för självständigt för.