2012-09-26

Konsten att fastna

Det finns andra skäl än snöd vinning för att hålla fast vid ovetenskapliga påfund. Den enklaste och vanligaste förklaringen är en kombination av fantasilöshet och prestige som innebär att man omedvetet fastnar i ett tankesätt. När man väl bestämt sig för vad man tycker, ter sig argument som talar för starkare, och argument som talar mot svagare. Felet är oerhört lätt att göra, och har också gjorts av otaliga människor genom åren, även med de skarpaste intellekt och bästa föresatser. Det ska slutligen nämnas att flera förespråkare för teorin även bedrev forskning av bästa märke inom andra fält. Det var ingalunda någon dumskallarnas förening.

Citat ur Blindspår - har jag sagt att jag kommit ut med en ny bok? - som handlar om en viss pseudovetenskap. Vilken av dem spelar inte så stor roll.


Inga kommentarer: