2012-09-11

Irländskt O'

Det O' som så många irländska efternamn inleds med är egentligen ett annat sätt att skriva Ó - den akuta accenten, síneadh fada, har omvandlats till en apostrof. Accent-O:et kommer från Ua som betyder barnbarn eller ättling, Ui i plural. Sålunda är en äldre stavning av O'Brian Ó Brian (som i Dara Ó Briain), som i sin tur kommer från Ua Briain om en person, Ui Briain om en släkt. På samma sätt kan mången O'Neill än idag hävda, med större eller mindre rätt, släktskap med den en gång synnerligen mäktiga dynastin Uí Néill.

Inga kommentarer: