2012-09-02

James Forrestal, paranoid..?

Idag är han kanske mest känd efter USS Forrestal: det första riktigt riktigt stora hangarfartyget.

James Forrestal gjorde politisk karriär som marinminister under kriget. Han blev USA:s förste försvarsminister 1947. Efter några år i denna tjänst, nog så krävande även senare men rent mordisk under efterkrigstidens omfattande nedrustning, så var han psykiskt knäckt. Han fick sparken 1949 och togs in på sjukhus. Bland annat trodde han sig vara förföljd av hemliga agenter från Israel. Några månader senare hittades han död nedanför ett fönster.

Nu tillkommer en intressant detalj: Han var, visade det sig, bevakad av hemliga agenter från Israel. Nog får stycket ovan en helt annan poäng?

Nu "tillkommer" ytterligare en detalj: Forrestals paranoia nämns ofta i sammanhanget, men beläggs desto mer sällan. Ansåg han sig verkligen vara förföljd? Eller är det ytterligare ett rykte bland flera som tillskrivs honom?

Faktum är att Forrestal blivit till en stående figur i flera sammanhang där man är minst sagt lindrigt intresserade av källkritik. Händelserna vid Roswell 1947 är ett, den påstådda organisationen Majestic 12 ett annat; den senare skulle för övrigt ha grundats som en direkt följd av den första (ett förfalskat brev undertecknat presidenten cirkulerar som "belägg").

*

Forrestal ligger på sätt och vis bakom en av 1900-talets största ikoner. När han besökte Iwo Jima hade soldaterna just rest en flagga på berget Suribachi i ena änden av ön.


Den flaggan fotograferades. Det såg ut så här. Ministern tyckte flaggan skulle utgöra en fin souvenir och bad dem att lägga den i hans bagage. Så gjordes. Soldaterna fick resa ytterligare en flagga.


Den flaggan fotograferades också. Det såg ut så här.

Inga kommentarer: