2010-09-15

Spetälska

De som läst sin bibel känner till begreppet. Liksom en del andra. Men vad är det, egentligen?

Och Herren fortsatte: "Stick handen innanför manteln!" Mose stack in handen i manteln, och när han drog ut den var handen vit som snö av spetälska.
- 2 Mos 4:6

Prästen skall undersöka det angripna stället. Om behåringen har vitnat och stället ligger djupare än den omgivande huden, är det spetälska. När prästen ser detta, skall han förklara honom oren.
- 3 Mos 13:3

Och när han [Ussia] rasade mot prästerna slog spetälska ut i hans panna inför prästerna vid rökelsealtaret i Herrens hus.
- 2 Krön 26:19

Ju fler exempel man studerar desto tydligare framstår att det som kallas tzaraath bara ibland kan vara frågan om det som idag även kallas Hansens sjukdom. Oftare verkar det vara någon sorts svampangrepp som beskrivs. Kolonier för obotligt sjuka spetälska är inte längre aktuellt (även om de fortfarande lär finnas på sina håll - Wikipedias tusen bara i Indien låter anmärkningsvärt), idag finns effektiv bot.

4 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag skulle använda det moderna ordet ”lepra”, i stället för arkaiska ”spetälska”.

Wulfahariaz sa...

Aldrig! Det heter spetälska, lungsot, slag och kräfta och inte lepra, tuberkulos, stroke och cancer!

Lena Synnerholm sa...

Skojar du nu? Jag håller tyvärr inte reda på, vilken sorts kommentarer du brukar skriva.

Anonym sa...

Ja, lepra kan botas. Redan uppkomna skador av sjukdomen är dock ofta permanenta.

Sensemaker