2010-09-16

Nya ord med historia


Tillbaka från San Francisco väntar den nya boken. Se, det där var väl en fin mening.

Det är naturligtvis besöket over there som föranlett viss paus från undertecknad här på bloggen. (Ja, jag vet att datorer även finns där, men nej, jag hade annat för mig.) Mythbusters lokaler förevisades av Adam, Jamie och de övriga. Vilket jag naturligtvis får anledning att återkomma till.

Liksom kommande recensioner o.dyl. av boken ovan. Förlaget har bloggat.

Inga kommentarer: