2010-04-25

The Boob Tube

Television sometimes deserves to be called "the boob tube". The airways are often filled with corny comedies, gross game shows, and dumb drama.

- Tidningen Boy's Life, september 1980

Om det verkar saknas något i den ovanstående uppräkningen så beror det på att ni, kära läsare, är inne på fel spår. Boob tube utläses boob dumskalle + tube rör (som är det man tittar på när man tittar på TV, åtminstone 1980 års tjock-TV). Det är alltså en direkt motsvarighet till svenska dumburk.

Etymology online: boob tube


För övrigt så sägs en mulla i Iran ha lagt fram följande resonemang: unga kvinnors klädsel, eller brist därpå, leder till moralens förfall, samhällets förflackning, och jordbävningar. Jag har inte fått Hojatoleslam Kazem Sedighis uttalande bekräftat, men det är i precis samma division som när Rush Limbaugh frågar sig om måhända det isländska vulkanutbrottet är Guds fingervisning mot Obama.

Logiken har hur som helst lett till ett upprop som fått namnet Boobquake. Planerat till imorgon måndag.

Uppföljes på lämpligt ställe, t.ex. här: IRIS Seismic Monitor

Kan även tipsa om seismiska data i realtid från Katla: Órói á stöðvum við Eyjafjallajökul

Inga kommentarer: