2010-04-23

Aeroplanflottan

Det är först från och med denna höst, som aeroplanen börjat betyda något i militärtekniken, men till gengäld har deras betydelse så snabbt och fullständigt blifvit erkänd, att otvifvelaktigt hädanefter en aeroplanflotta blir en alldeles oumbärlig och nödvändig del af storstaternas härar. Lyckligtvis ställer en sådan flotta icke så stora anspråk på pengar som en naval sådan, så att äfven därför gifver aviatiken enbart ljusa och lockande utsikter för ett litet och fattigt lands försvarsväsen.

- Nya Dagligt Allehanda, 23 september 1909

Det är lätt men orättvist att jämföra med senare tiders "aeroplanflottor"; det som omsider skulle bli försvarets mest högteknologiska gren byggde även vid denna tid - strax efter Blériots kanal-flygning, som demonstrerade att uppfinningen var något mer än en kuriositet - visserligen på modern teknik, men inte särdeles kostsam. Vad dagens svenska flygvapen drar i jämförelse med flottan vet jag inte.

2 kommentarer:

Erik sa...

Svårt att läsa försvarets årsredovisning men om man avgränsar sig till den punkt de kallar Uppbyggnad av IO och Beredskap så är en nettokostnad för 2009.

Arméförband 7 308
Marinförband 4 039
Flygvapenförband 10 680

Erik sa...

och så länken om någon är bättre på att läsa ut det än jag.

http://www.forsvarsmakten.se/upload/dokumentfiler/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202009/%C3%85R%2009%20.pdf