2010-04-08

Norskt vatten


Sånt här ser man inte varje dag.

Högt uppe i Telemarken ligger vattenfallet Rjukanfossen, "rykande forsen". Den var länge en turistattraktion. I början av 1900-talet byggde Norsk Hydro en salpeterfabrik vid orten - konstgödsel var deras första och länge största verksamhet - och anledningen var att denna energikrävande verksamhet kunde drivas med ett kraftverk som i sin tur drevs av det vatten som dittills gått genom fallet ovan. Så vattnet leddes om, och fallet torkade ut. Vid mycket högt vattenstånd kan fallet släppas på, som ovan i juli 2007.


Rjukanfossen kom att ledas genom rören på bilden till kraftstationen Vemork. Som kanske känns igen?

På 1930-talet upptäcktes en ny sort av en mycket välkänd substans: tungt vatten. Det väckte stor nyfikenhet eftersom man inte hade någon särskild aning om vad detta "nya" vatten kunde användas till. (Se även nytt undermedel och tungt vatten 1937) Efterfrågan från laboratorier ledde till att man i Vemork iordningställde världens då största produktionsanläggning för tungt vatten. Så småningom kom man att finna ett par användningsområden. Men det är en annan historia som ni nog redan kände till.


Wikipedia: Norwegian heavy water sabotage

3 kommentarer:

Unknown sa...

Vintertid är Rjukan ett eldorado för isklättring, mycket bra is under en mycket lång säsong!

Thommy M. Malmström sa...

Ah, äntligen en förklaring till varför norrmännen hade den anläggningen "in the first place". Du har inte mer uppgifter om detta? Länk?

Hexmaster sa...

Stefanie: Förstår det, hittade raskt denna t.ex. Också ett sätt att utnyttja områdets naturresurser på.
Rjukan Ice Climbing Page

Thommy: Jomen, gödsel var grejen, och det som gav företagets namn: Norsk hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab = Norska hydro-elektriska salpeter-aktiebolaget. Tungt vatten var en udda bonus som ingen kunde föreställa sig vilka konsekvenser det skulle få.
Vet inte hur mycket du är ute efter men här står en hel del om det som numer är ett museum.
Wikipedia: Norsk Hydro Rjukan