2009-08-23

Dagens litteratur (och gårdagens)

En normal yrkesmässig bok i våra dagar skrives som bekant på sex veckor och dör på tre; den skrives sällan av personer som kunna skriva och än mera sällan av personer som ha något att skriva om. Dess funktion är tvåfaldig: den skall förse sin författare med ett levebröd, jämte vederbörlig rang av snille, och den skall förse tidningars, magasins och förlags maskinerier med nödig mäld; läsekretsen behöver den däremot inte förse med någonting, det är nog att den blir köpt.

- Ur Frans G. Bengtsson, "Försök till optimistisk betraktelse"

Här hade jag kunnat kamouflera författare, titel och det lite äldre språket, och låta er gissa när det skrevs (som här). Men strunt samma; även om den ärkekonservative Bengtsson ansåg sin egen tid vara den eländigaste dittills i kulturellt hänseende, så till den grad att den enda tänkbara utvecklingen var till det bättre (därav rubriken) emedan det i skrivande stund inte fanns "några outnyttjade skikt av dumhet att uppleta; den absoluta botten är nådd" - så är hans lägesbeskrivning lika aktuell idag som den var när han skrev den 1933.

Jag friskade alldeles nyss upp minnet av hans klassiska essä, mest för att se ifall där fanns något som kunde komma till användning inför stundande bokmässa. Men bara några minuter senare föll blicken på nedanstående.

- Krasst uttryckt klipper vi boken i sex delar och ger översättarna 100 sidor var. De får extremt kort tid på sig, sju dagar. Tack och lov har vi hittat personer som är beredda att göra det, säger Jonas Axelsson.
- Vad händer med kvaliteten?
- Vi försöker säkra upp den på olika sätt. Det kommer att vara många som granskar översättningen, både på förlaget och utanför. Men det var ett av argumenten vi tog upp med agenterna: att det inte bara är vårt renommé som står på spel utan även författarens och översättarnas.

- Svensk Bokhandel om översättandet av Dan Browns senaste bok; DN.

Så Dan Browns renommé står på spel. Hur kan detta sluta.

12 kommentarer:

Engan sa...

Tja, Dan Brown skriver ju ändå rätt krattigt redan i original. Översättarkommittén gör det kanske inte så värst mycket värre.

Men detta och liknande incidenter är naturligtvis en anledning till att jag i princip aldrig läser en engelsk eller tysk bok i översättning. Önskar jag kunde fler språk tillräckligt bra för att slippa förlita mig på översättare.

Bob sa...

Engan är lite väl principfast. Dan Brown-litteratur får Dan Brown-översättningar. Kvalitetslitteratur brukar väl ändå i regel få kvalitetsöversättningar?

(Förutom på TV6 där allt översätts av nån springpojke med VG i gymnasieengelska.)

Engan sa...

Kanhända. Ser ändå ingen anledning att nöja mig med en tolkning av någons nedskrivna tankar (och även vid kvalitetsöversättning är tolkning ofrånkomlig) när jag istället kan läsa dem som de skrevs.

Lena Synnerholm sa...

Jag ser kvaliteten på böcker, som ett uttryck för Sturgeons lag: att nittio procent av alting är skräp!

Sarvi sa...

Men det finns exempel även på att dagens översättningar kan få ta tid: Nyöversättningen av Tolkiens "Lord of the Rings" - Erik Andersson lät det ta tre år, med assistans från Lotta Olsson och en smärre kader av bokstavstroende Tolkienister. Inte vet jag om folk blev nöjdare av det, men ett hafsverk var det åtminstone inte.

Hexmaster sa...

I Tolkiens fall gäller det ju faktiska värden, snarare än fiktiva. Och för att jämföra så påbörjades den senaste bibelöversättningen 1972 och avslutades 1999.

Engan: Jag förstår hur du tänker, men det beror definitivt på språkförståelse/textnivå. Om man stöter på en passage där den egna förmågan är sämre än översättarens så är ju den ofiltrerade direktkontakten inte längre av godo, så att säga.

Lena Synnerholm sa...

Vad menar du med "en smärre kader", Sarvi?

Wulfahariaz sa...

Har du ingen ordlista heller? "en" är obestämd artikel för utrala substantiv. "smärre" är ett adjektiv, närmare bestämt i komparativ, som betyder ungefär liten. Och "kader" är ett substantiv: "i sht mil. o. sjömil. i fråga om här l. flotta l. underavdelning av här l. flotta: för hä­rens l. häravdelningens osv. ledning o. förvalt­ning erforderlig personal av på stat l. reservstat anställda officerare, underofficerare, civilmilitära tjänstemän m. m., ofta med inräknando av under­befäl av manskapet o. ständiga meniga." (SAOB). Jag tror emellertid att Sarvi menar ungefär "en hel hög med folk".

Lena Synnerholm sa...

Jo, jag VET vad "en smärre" är! Det var bara ordet "kader" jag inte förstod. Jag tog med hela uttrycket för säkerhets skull. Och nej, jag har ingen ordbok.

Wulfahariaz sa...

Jo, det har du. På nätet.

Sarvi sa...

Visst menar jag en "en hel hög med folk", motsvarande. Erik hade alltså hjälp (eller nåt) av en referensgrupp Tolkienentusiaster när han nyöversätte Ringarnas Herre. Han har för övrigt gett ut en bok om just det översättningsarbetet som heter "Översättarens anmärkningar" och som är en rolig och intressant läsning i sin egen rätt.

Lena Synnerholm sa...

Jag tror han skrev den, för att slippa alltför många frågor.