2009-08-14

Stålmän

Vid ett tillfälle skulle en flygare räta upp sitt plan under en störtdykning. Härvid uppstår mycket starka påfrestningar. Flygaren kände att sätet som han satt på brast. Metallen höll inte. Men människan - en härdad, vältränad sovjetflygare - höll.

- Ur Boris Ljapunov, Kampen om hastigheten (Arbetarkultur 1955)

När jag var liten fick jag höra att man i Sovjet sade att alla möjliga uppfinningar, upptäckter och företeelser var ryska. Jag minns verkligen inte hur jag ställde mig till uppgiften - och när jag nu på senare år sett företeelsen med egna ögon är jag fortfarande osäker på hur det egentligen kan ha uppfattats. Hur mycket var läpparnas bekännelse, och hur mycket trodde man på?

I den fina boken vars original, Borba za skorost, jag inte hittat några som helst uppgifter om, så nämns, ofta i förbigående, flera viktiga upptäckter och uppfinningar som gjorts av ryssar. Några exempel:

Fotoeffekten (fotocellen): A. G. Stoletov
Radion, idén om radar: A. S. Popov
Den första flygmaskinen 1889: A. F. Mosjajskij
Gasturbinen: P. D. Kuzminskij

Jag har inte granskat alla uppgifter i detalj. De verkar variera i styrka, så att säga; Alexander Popov (1859-1903) hade verkligen igång radiosändningar samtidigt med Marconi och Tesla, men 1889 års flygmaskin verkar vara en ren fantasiprodukt. Det motsägs heller inte av illustrationen: en egendomlig konstruktion med fyrkantiga, närmast kvadratiska vingar, piloten bakom dessa, och direkt efter honom ett överdimensionerat akterparti som hämtad från en jättestor dartpil. I mitten sticker en skorsten upp från vad som skulle kunna vara en ångmaskin. Det enda man får veta om konstruktionen är att marschfarten var 40 km/h.

Boken är till stora delar populär-mekanik, med propaganda insprängd lite varstans. Följande sammanfattning av andra världskriget kan studeras:

Hitleristerna, som närts av de amerikansk-engelska imperialisterna, överföll förrädiskt Sovjetunionen. På andra sidan oceanen räknade man dagarna till fascismens seger. Men man fick hålla på och räkna länge. Fascisternas förhoppningar om att blixtsnabbt slå ned Sovjetunionen kom på skam. Det stora fosterländska kriget slutade med fullständig seger för sovjetfolket.

Att sovjetfolket stred sida vid sida med imperialisterna går man givetvis inte in på, ej heller exakt hur "förrädiskt" anfallet var (Molotov-Ribbentrop ägnades nog inte många rader i skolböckerna). Notera förresten hur nazisterna betecknades; som "hitlerister" eller "fascister", däremot aldrig - har jag hört - "nationalsocialister", emedan man inte ville ha någon som helst koppling till socialismen (den som kan styrka eller vederlägga detta är välkommen).

Man nämner även ett par världsutställningar, tyvärr inte Paris 1937 som Peter Englund beskrivit i Brev från nollpunkten. Ni som läst den förstår vad jag menar.

Jag vet som sagt inte när texten skrevs. Den var uppenbart skriven före Stalins död 1953, men ironiskt nog kom den ut på svenska året innan Chrusjtjov tog itu med förgudligandet av den förre ledaren.

Den nya tekniken förutsätter att det finns folk, som behärskar den helt och hållet. Sådant folk finns hos oss. De är fostrade av partiet och av Stalin.

- De flesta kapitel avslutades i den här stilen

4 kommentarer:

Unknown sa...

Jag hade en kollega för några år sedan, när jag var doktorand i fysik, som talade om Popov-effekten. Det är det fenomen som ofta uppstår när en viktig upptäckt görs av en forskare i väst, varvid det genast påpekas att detta visats redan för tio år sedan av ryss som heter Popov.

I vissa fall stämmer det väl att ryssar var först utan att uppmärksammas, som i fallet kolnanorör, medan många andra fall, som du skriver, är mer tveksamma - för att uttrycka det milt.

Med allt längre tid sedan Sovjetunionens sönderfall är det rimligt att anta att Popoveffekten minskat i styrka.

Lena Synnerholm sa...

Något "sovjetfolk" har aldrig funnits: det är en kommunistisk illusion. Påståendet att planet förstördes, men piloten överlevde, är som taget ur en nutida actionfilm. Jag syftar på dom många övermänskliga prestationer, som förekommer i den sortens filmer.

Lena Synnerholm sa...

Det är en sak till som stör mej. Att nazisterna skulle ha stöttats av aglosaxiska länder, låter för mej som en efterhandskonstruktion, fast jag är inte helt säker på det. Någon som kan bekräfta det?

Wulfahariaz sa...

Om SSSR ville peka på ett tillfälle när anglosaxer gav sitt stöd åt Hitler, skulle de kunna dra fram hur Tyskland med Storbritanniens goda minne gick in i Tjeckoslovakien.