2009-08-27

Ur recensionsfloden

Recensioner letar man flitigast månaderna efter publiceringen. Nu när det drar ihop sig för de två nya (beskrivna i bloggposten Faktoidi 2009) så har jag börjat snokat runt på nytt, och finner en del - bloggare är ju inte lika "tidskänsliga" som skribenter i media, utan recenserar det som de läser, vare sig det är nytt eller inte.

Nu skall man som författare inte recensera recensioner; det är, enkelt uttryckt, inte vår uppgift. Men kommentera kan man ju göra. Här är ett intressant stycke ur en mestadels välvillig recension:

... varje exempel är ganska intressant, varje avsnitt ganska välskrivet, men - givetvis finns ett men - det blir inte mer än ett uppräknande - ingen röd tråd (och jag tycker inte att faktoid som sådan räcker).
[...]
Således, sammanfattningsvis, är mitt intryck att boken inte fullt ut fyller någon funktion mer än att hänvisa till hemsidan, och att ge ytterligare inkomst till författaren. Boken hänger liksom i luften. Visst kan det vara en inledning till begreppet faktoid, men då saknas som sagt mer faktoidens mekanism - varför den har sådan styrka (det vill säga överlever så länge).

- Olika böcker jag läst: Faktoider

Visst är mina böcker hittills (även de två kommande) uppräkningar; flera boklådor ställde den gröne i hyllan för uppslagsböcker. Men, och nu citerar jag ur en outgiven orange:

Något jag däremot inte går in på är mer övergripande faktoidteori; hur de uppstår och sprids, hur man känner igen dem, med mera. Jag har fått många frågor om detta förvisso högst intressanta ämne, som jag givetvis ofta haft anledning att fundera över. Men även om det skymtar lite sådant här och var i denna bok, så är de bakomliggande mekanismerna ett annat ämne.

- Fler faktoider, förordet

Detta andra ämne skulle kunna bli en avhandling längre fram. Få se om vi kommer dit så småningom. Tills dess nöjer jag mig med att räkna upp faktoider, konstatera att utgivna böcker (som dessutom har ett genomarbetat urval och ännu hårdare granskning) ger ett genomslag och "tyngd" som ingen hemsida kan ge, och att de inkomster som det hela genererar (hemsidan ger naturligtvis inga alls) inte är obetydliga - vilket sannerligen inte är det sämsta.

Inga kommentarer: