2009-08-30

00-tal

Om fyra månader börjar 10-talet. Då kan man åter börja tala om innevarande decennium på ett vettigt sätt.

Det kan kännas märkligt att vi kan tala om 90-talet, 80-talet, 70-talet och så vidare, men att språket saknar ett behändigt sätt att beteckna just det inledande decenniet. Inte för att det är det enda exemplet på märkliga brister i språket...

Jag har försökt att hitta några uppgifter om hur folk gjorde för hundra år sedan, utan att hitta något. Även om decennier inte var lika vanliga samtalsämnen på den tiden så förekom det, ta det litteraturhistoriska exemplet nittiotalisterna. Vad hade man kallat dem om de dröjt några år?

Noga räknat har denna språkliga decennie-lucka en motsvarighet bland seklen, men detta verkar vi ha löst genom att som regel låta "1000-talet" avse åren 1000-1099 snarare än 1000-1999.

7 kommentarer:

dav sa...

Är inte begreppet nollnolltal hyfsat etablerat? Det ger många träffar, och en tidskrift bär namnet. Enligt wikipedia var det inte allmänt under förra 00-talet, men Strindberg ska ha använt sig av det.

http://sv.wikipedia.org/wiki/00-talet_(decennium)

Sarvi sa...

På engelska används ibland beteckningen "the noughties". Men begreppsförvirringen är närapå lika stor där, som synes i den här artikeln (visserligen daterad 2002) från BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1735921.stm

Hexmaster sa...

Nollnolltal är etablerat, men bara i brist på bättre. Menar jag.

Trevlig Wikipedia-artikel, har inte sett den förut. Kul med belägget från Strindberg även om det inte är mer än hörsägen ("enligt vad Carl Gustaf Laurin skriver").

Sen så vore det en idé att skriva om seklernas gång FÖRE Kristus, där t.ex. Lysander dör i början av 300-talet (395 f.Kr.).

Wulfahariaz sa...

Litteraturvätarna brukar väl tala om sekelskiftesförfattare?

io sa...

Stackars Felix, din unge brorson, ska han behöva gå igenom livet som "nollnolltalist"?

Hexmaster sa...

Tja; "double-oh" vet väl Nisse vad det innebär. ;-)

Och vad brorsonen beträffar tror jag att jag ser ett fel.

Lena Synnerholm sa...

Vadå för fel?