2009-04-22

Landfartyg

Jag skrev om Hitlers råtta, den kromosom-stridsvagn som tyvärr – jo, verkligen – aldrig realiserades. Denna Ratte kallades Landkreuzer, ”land-kryssare”, och jämfördes alltså med ett fartyg som händelsevis gick på torra land.

Jag tänkte genast på det när jag hittade en kommentar ang. de första stridsvagnarna. Tanks var ett täcknamn, man sade sig arbeta på en sorts transportabla vattentankar. Beteckningen satte sig, sannerligen. Men titta här:
Churchill hoppades att de nya maskinerna skulle kallas ”landfartyg”, men varken det flottinspirerade namnet eller det mer sobra namnet på den första modellen, Lincoln Machine no. 1, blev särskilt populära.
- Michael S. Neiber, Första världskriget del 1: Västfronten 1914-1916 (SMB 2008), sid 194

Fast idén fanns redan. H. G. Wells beskrev den i novellen The Land Ironclads: ”100 ft long machines with remote controlled guns and accommodation for 42 soldiers, including 7 officers” – detta redan 1903, eller tretton år innan verklighetens tanks gjorde debut vid Somme. Även andra detaljer är påfallande lika det som komma skulle. Faktum är att de sticker ut mest som inte skulle förverkligas.
The story opens with a war correspondent and a young lieutenant surveying the calm of the battlefield and reflecting upon the war. The two enemies are dug into trenches, each waiting for the other to attack, and the men on the war correspondent's side are confident in their coming victory.
Wells är samme författare som skrev om månresor och tidsmaskiner, och som i krigets första år 1914 gav ut en skrift betitlad The War That Will End War. Hans förutsägelser slog, som synes, olika väl ut. Eller bidrog han i just detta fallet kanske till dess förverkligande?
… had they been conceived by an imaginative novelist the idea would have been regarded as fantastical.
- The London Times kommenterar stridsvagnarna (1916)
Early in the war he had heard officers advocate construction of machines along the same lines as the land ironclads visualized by H. G. Wells in his famous story.
- ”Churchill testifies in tank claim suit”, New York Times den 26 november 1925

3 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag vet en till litterär förutsägelse, om hur Första Världskriget skulle gå till. Den finns i Mark Twains bok ”En yankee vid kung Arthurs hov”. I den används en föregångare till kulsprutan, mot framstormande riddare. Resultatet blir naturligtvis katastrofalt…

Hexmaster sa...

Yankeen skrevs 25 år efter inbördeskriget. Där hade Gatlings första gun använts i begränsad omfattning, men med någorlunda goda resultat. (Man ser till mer än bara "laboratorie-effekten", t.ex. ger allt mekaniskt bök betydligt försämrat betyg.)

The Gatling Gun In The Civil War

Ser dessutom en intressant uppgift om att "all the dead bodies created a disease". Det är ju en av mina senast utlagda faktoider, Naturkatastrofer och massbegravningar.

Lena Synnerholm sa...

Min poäng är konsekvenserna, av att försöka vara ridderlig, inför den typen av vapen. Något alltför många inte insåg. Men som sagt hade det förutsagts, redan 25 år tidigare.