2009-04-26

Varning för cigaretter

När infördes de här varningslapparna på cigarettpaketen? - Allra tidigast ute var man, vilket måhända förvånar en del, i USA: 1966.


Typiskt exempel från cigarett-annons från 1974. De är som synes tämligen diskreta, såväl i storlek som språk, jämfört med våra dagars varningar.


Cigarrer och piptobak omfattades dock inte av påbudet. Den här annonsen tar jag med för att grabben nästintill bjuds till att "lukta på glöggen". (Bortsett från att rökverk i annonser bara undantagsvis verkar vara tända.)

Wikipedia: Tobacco package warning messages/USA


Annonser från Playboy, september 1974. "Gå till läggen!", som Jan Myrdal sade.

Inga kommentarer: