2009-04-29

När Andrée nådde polen

Följande rapporterades den 23 juli 1897, tolv dagar efter att ingenjör Andrées ballong stigit till väders med riktning mot nordpolen - ungefär.

Den tvivlande experten (en enda nämns) var en ledamot i Royal Geographical Society, som menade att tja, jo, med tanke på vindförhållanden och så, så kunde man inte utesluta att, med mera; men att man inte med bestämdhet kunde veta huruvida meddelandet verkligen kom från expeditionen.

Kan ta med slutklämmen:
There is no special anxiety felt here as to Andrée's fate, because, even if the balloon comes to grief, Andrée will be no worse off than Nansen was after leaving the Fram.
Facit: Örnen landade för gott den 14 juli. När ovanstående publicerades stretade de tre som bäst över den drivande arktiska isen med sina tungt lastade och olämpligt konstruerade kälkar. Vad gäller deras möjligheter att klara sig så hade varken Andrée, Strindberg eller Frænkel någon vana av liknande polarfärder, till skillnad från Nansen, som bl.a. tagit en skidtur över Grönland innan det bar iväg med fartyget Fram.

Jag tror inte att omnämnda duva fanns, bara uppgiften om att den skulle ha budskapet ovan "stamped upon its wing", vad det nu betyder. Vilket inte stämmer med expeditionens duvor, som hade sina meddelanden fästa vid stjärtfjädrarna. (Däremot hade duvorna, skänkta av Aftonbladet, faktiskt expeditionens namn stämplad på vingen.) Detta påpekades också i en (betydligt mindre) notis i samma tidning, signerad Nils Ekholm som skulle ha åkt med 1896 men ändrade sig efter att ha funnit vad ballongen faktiskt gick för

Många fler falska påståenden och osäkra rykten skulle förekomma, ända tills expeditionen hittades 1930.

Inga kommentarer: