2009-04-03

Thet Kongeliga Likets Öpning

För en tid sedan, lagom till säsongen förresten, skrev jag om Adolf Fredrik och semlorna - där faktoiden gick ut på att det ingalunda var enbart hetväggen som tog död på monarken.

Nu hittade jag av en slump obduktionsprotokollet, inlagt bland de kongl. förordningarna som vore det vilket påbud som helst. Detta vill jag inte undanhålla mina läsare.

Så den som inte är alltför kräsmagad kan här gå in och läsa om Hans Maj:ts (liket tituleras givetvis) magsäck, hjärna, "småtarmarne" osv. Jag skulle gärna se någon som är slängd på medicin eller 1700-talssvenska, eller allra helst båda delarna, ta sig en titt på i synnerhet mina förklaringar av vissa latinska eller ålderdomliga glosor.

Det allra intressantaste vore givetvis ett medicinskt utlåtande av vad Hans Maj:t egentligen led av. Det var inte så lite, som den lilla journalen efter själva obduktionen vet att berätta, med sin fascinerande kombination av underdånig vördnad och medicinsk saklighet.

Berättelse om Högstsalige Kongl. Maj:ts Konung Adolph Friedrichs Sista Siukdom och Död, Samt Thet Kongeliga Likets Öpning och Balsamering (1771)

Inga kommentarer: