2022-03-15

Pennbomber och andra leksaker

An array of World War 2 pencil detonators […] A pencil detonator or time pencil is a time fuze designed to be connected to a detonator or short length of safety fuse. They are about the same size and shape as a pencil, hence the name.

- Wikipedia: Pencil detonator

På hemsidan har jag tagit upp företeelsen "Leksaksbomber" – citationstecknen kanske borde finnas där med – alltså när folk talat om bomber och minor som sett ut som leksaker. Som, såvitt jag kommit fram till, ska tolkas som "bomber och minor som händelsevis ser ut som leksaker, dvs saker som barn dras till och vill leka med", snarare än "bomber och minor som med flit ser ut som leksaker, dvs dockor, gosedjur etc". Det är två olika tolkningar som kanske liknar varann men som är fundamentalt olika. Icke desto mindre har folk blandat ihop dem, länge, ofta, och till synes utan att vara medvetna om det.

Här några exempel på bomber som händelsevis även utgör ting som barn dras till och vill leka med. Så kallade klusterbomber är förvisso förbjudna på många håll. Men att de på bilden, i barns ögon, utgör fina bollar som inbjuder till lek och sport är åtminstone inget man gjort med flit, utan är en konsekvens av en ändamålsenlig utformning. Går det att utforma dem utan att de ser "lek-mässiga" ut?

När "leksaksbomber" tagits upp, har en nära släkting då och då dykt upp: pennbomber.

As kids in London uk post ww II we were warned not to touch pens, dolls etc that we found because they could be explosives.

- @rikkilewin 9 mars 2022

… There's this overwhelming local opinion that during the WW2 allied bombardments over our capital Sofia […], the Allies dropped bombs disguised as toys such as pens as well as stuff that looked like gifts so civilians would pick them up and get injured.

- BoyanZ på reddit, 2020

The types of booby-trap toys encountered include those resembling pens, harmonicas, radios or matchboxes, and little bombs shaped like a bird.

- Rapport (1985) till FN:s kommission för mänskliga rättigheter, ledd av Felix Ermacora, om läget i Afghanistan; citerad i "Soviet Toys of Death", New York Times 10 december 1985

"Fåglarna" tar jag upp på faktoider.nu; de utgjordes av en sorts truppminor, som ironiskt nog var en sovjetisk kopia av en amerikansk design. De övriga prylarna, som uttryckligen beskrivs som försåtminerade objekt, är andra frågor som får tas för sig.

Men sedan jag sett mönstret med de återkommande pennorna blev jag nyfiken. Vad kunde det röra sig om? Och hittade snabbt svaret ovan.

"Penn-detonatorerna" var alltså inga bomber, minor eller ens detonatorer (motsvarande den känsligaste delen på en patron, som vid en stöt sprängs och utlöser en betydligt större explosion i krutet). De var som sagt time fuzes, en sorts avancerade stubiner. De innehöll bl.a. en hoptryckt fjäder och lite syra. De placerades mot detonatorn i en bomb. När syran frigjordes började den att fräta på en metalltråd. Efter en stund, vars längd angavs med färgkoder, gick tråden av. Då löstes fjädern ut och slog till detonatorn, som i sin tur sprängde bomben.

En sådan "penna" var förvisso ofarlig i sig. Men jag antar att man sällan hittade dem ensamma, desto oftare i eller vid högst varnings-värda blindgångare. Att "pennorna" i halvsägnerna, eller vad man ska kalla dem, blivit till penn-bomber – ja, det är en annan sak.


Inga kommentarer: