2022-03-30

Dummare än tåget

- Prins August, 1864

Prins August (1831–1873) var inte den skarpaste kniven i lådan – självaste Familjeboken konstaterar några år efter hans död att han var "i själsgåfvor underlägsen sina bröder", vilket väl är så nära majestätsbrott man kan komma i en sådan publikation. Och så sägs det att den, som ville förklara att någon var riktigt dum, kunde jämföra densamme med prinsen. Om inte direkt så åtminstone via det ånglok han fick uppkallat efter sig. Det var en ära som vederfors mången högvälboren vid den tiden, då Sverige fick sina första ånglok. Och därifrån kommer, sägs det, uttrycket "dummare än tåget".

- Prins August, ca 1960. Det ursprungliga dummare än tåget-tåget?

Denna berättelse förekommer lite varstans. Är den sann?

Sedan Dick Harrison tagit upp den i sin historiespalt kontaktades han av en ej närmare identifierad f.d. järnvägshistoriker på Sveriges Järnvägsmuseum och Banmuseet. Denne konstaterade att det förvisso finns ett ånglok uppkallat efter prinsen, men att detta inte uppmärksammades av sin samtid. Få utanför den närmaste kretsen visste att det alls fanns ett ånglok som hette prins August. Det var först 1906, då loket blev museiföremål, som det fick nämnvärd uppmärksamhet, och än mer när det 1956 försattes i körbart skick.

Järnvägshistorikern hade även funderat på uttryckets ålder: "Jag har försökt ställa frågan till flera språkforskare utan framgång. Själv gissar jag att uttrycket är från 1920-talet eller senare." Sedan jag grävt lite och funnit belägg i tryckta texter från 1960-talet, men inte längre tillbaka, lutar jag åt att det inte är mycket äldre än så. (Sedan är det en annan sak att Wikipedia upphöjt gissningen till en officiell datering av Sveriges Järnvägsmuseum …)

Så "dummare än tåget" har, så vitt vi vet, ingen kunglig koppling.


Källa: Dick Harrison, Dummare än tåget, igen, SvD 7 april 2015


Idag finns B-loket Prins August i detta strålande skick på Järnvägsmuseet i Gävle. Faktum är att det är världens äldsta ånglok som fortfarande kan köra med sin originalteknik. Det är långt intressantare än den påhittade historien om "dummare än tåget".


Inga kommentarer: