2022-03-10

Hesa Fredrik testas kvartalsvis

I bloggposten Hesa Fredrik tog jag upp dess fascinerande namn. På slutet nämnde jag även att signalen testats per kvartal sedan kriget, inte varje månad som en del fått för sig. Eller som jag skrev, "det förekommer en dimmig uppfattning …"

Jag hade gjort en större affär av den detaljen, om jag känt till hur många som har starka minnen av en Hesa Fredrik som övningstutat varje månad. När det nu var – kanske för 5 år sedan? Eller 10, 15, 20..? När övertygelsen är stark och dessutom delad kan man rentav tala om en Mandela-effekt.

Så här är det: Sedan andra världskriget har Hesa Fredrik testats per kvartal.

Jag har hittills hittat ett (1) undantag: "Industriernas nödlarm testas första måndagen i varje månad klockan 9.00 …" Från Stenungsunds kommun: Om larmet går. Frekvensen motiveras av att de petrokemiska industrierna i Stenungsund är mycket stora och en olycka där skulle kunna bli en mycket stor och besvärlig historia mycket snabbt. Dessutom kan Helsingfors nämnas (inte kollat övriga Finland), och dess Varnande av befolkningen: "provspelning varje månad den första vardagsmåndagen kl. 12.00". Kanske minnen därifrån blandats ihop med västra rikshalvan?

Att Hesa Fredrik testats varje kvartal, och inget annat, sedan kriget kan läsas lite varstans:

Under andra världskriget hade man begränsad provning varje helgfri måndag en gång i månaden klockan 15.00. Sedan andra världskrigets slut har testet istället genomförts kvartalsvis.

- Försvarsmakten: Hesa Fredrik

Signalen Hesa Fredrik testas en gång per kvartal, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00.

- MSB: Hesa Fredrik och VMA

Inte för att sådana enkla påståenden kan övertyga de som verkligen "minns" en månatlig Hesa Fredrik. Vad som nu skulle behövas i de svåraste fallen … Men här är några samtida belägg för en kvartals-Fredrik.

- 1978 (DN)

- 1993 (SvD)

- 1997 (SvD)

- 2008 (SvD)

- 2017 (SvD)

Det här är sannerligen inte en av de tyngsta faktoiderna jag stött på. Men av responsen att döma tillhör den de mest intensivt försvarade. Poängen är naturligtvis inte sakfrågan – ingen bryr sig om hur ofta eller sällan en larmsignal testats – utan att den som visar att Hesa Fredrik testades per kvartal ifrågasätter "anhängarnas" minnesbilder. Vilka, som sagt, kan vara mycket starka. "Jag minns hur det var! Jag vet hur det var! Kom inte här och tjafsa!"

Hur kan man minnas så fel? En mycket intressant förklaring (tack Alicia!) går ut på att den "månads-troende" påminns om sin uppfattning så fort det tutar: "Javisst ja, det är första måndagen i månaden! Då testar de Hesa Fredrik!" Men när det "månatliga" tutet uteblir, två gånger av tre? Ja, ett uteblivet tut påminner ju inte någon om någonting. På så sätt kan man gå runt och tro på en månatlig Hesa Fredrik livet ut, samtidigt som den testas varje kvartal. (Detta är ett exempel på så kallad bekräftelsebias, confirmation bias.)


Inga kommentarer: