2017-10-11

Om arkeologiska falsarier i Populär Arkeologi

Populär Arkeologi är en trevlig tidning, även när jag inte skriver i den. Men nu är det gjort. I nr 4/2017 har jag med en artikel om arkeologiska falsarier: Piltdown-människan, Kensingtonstenen, Calaverasmänniskan och Drakes plåt. Två arkeologiska falsarier och två paleontologiska, två välkända och två betydligt mindre kända. Finns ute nu.

Inga kommentarer: