2017-10-19

Källkritik som generationsfråga

Internetstiftelsen i Sverige (iis.se) undersöker regelbundet hur svenska folket använder nätet. En av de många aspekterna man studerar är förhållandet till källkritik.
– Vi ser en ganska stor skillnad i mellan hur unga och gamla värderar sin egen kunskap när det gäller källkritik och hur man ska bedöma vad som är sant eller falskt på internet, säger Måns Jonasson.
Ja, det där har man ju hört förr. Men:
– Där ser vi tydligt att de unga har fått information via skolan kring hur man värderar information och de äldre säger att de inte fått den informationen, samtidigt ser vi att det är de äldre som absolut är flitigast i att dela vidare saker på internet.
- Yngre är mer källkritiska på nätet, SVT 19 oktober 2017

Det finns en spridd bild av att ungdomen skulle ha svårare för källkritik på nätet, vara mer lättlurad och så vidare än äldre generationer. Vi som växte upp med bibliotek med utvalda böcker, riktiga tidningar där riktiga journalister skrev riktiga artiklar och statsmedia som man kunde lita på har, enligt samma något dimmiga uppfattning, därmed fått åtminstone en lätt dos vaccin mot förvanskningar, dumheter och lurendrejeri. I själva verket är det tvärtom: För den som vuxit upp med internet är det självklart att man inte kan ta något för givet. Om det nu beror på skolans lektioner i källkritik, egna erfarenheter eller så bara insikten att på nätet kan vem som helst påstå vad som helst.

3 kommentarer:

Joakim E sa...

Jag tror nog på resultatet men det problematiseras en aning av att det är en självskattning man mätt. Det är ju inte helt säkert att de som är mest medvetna om sin egen källkritik också är de som mest systematiskt tillämpar den.

Hexmaster sa...

Mycket bra invändning som jag håller med om, i båda delar. Överraskad över att IIS faktiskt klassar något som är så svårt eller omöjligt att bedöma hos sig själv utifrån självskattning? - Men att allt jag sett bekräftar den: Äldre i genomsnitt har lättare för att dela roligt, häftigt, spännande blaj än yngre. (Kan tillägga att mer forskning krävs.)

Anonym sa...

Joakim Es invändning är förstås riktig och vettig. Emellertid betraktar jag det som framsteg att de unga betraktar källkritik som ett ideal att eftersträva -även om praktiken inte skulle nå upp till idealet.

Sensemaker