2017-10-01

VoF på bokmässan 2017, dag 4

Bilden från 2016 fungerar eftersom montern D04:33 är oförändrad. Likaså är undertecknad och aktivitetsansvarig Karin (t.v.) på plats. I år fick Sofies medverkan inskränkas till ett besök med Hedvig. I bakgrunden Staffan, som utöver att vara personalansvarig även såg till att uppträdanden i montern filmades och lades ut.

Som till exempel fredagens samtal mellan Lena Andersson och Magnus Norell (del 1 av 3). Vi hade även besök av Clas Svahn, Paula Dahlberg, Dan Katz och Lars Lönnroth. Varje dag trollade P J Råsmark och blandade Anders Tryggvesson homeopati, två av våra slitstarkaste standardnummer. Sist men inte minst avrundades mässan med Agnes Wold och Cecilia Chrapkowska som berättade om deras nya bok Praktika för blivande föräldrar.

Roligast? Kanske att få självaste @Muralgranskaren att muralgranska senaste numret av Folkvett? (Som levererades så färskt som det går till mässan.)

Nej, allra roligast var vår senaste hedersmedlem. Här skriver han upp sig med en tröja "Jag är skeptisk" ... Känns han igen?


Att fredags-ferneten serverades av en ödla berodde på Dan Katz bok Ödlan i huvudet - KBT i bilder som såldes i montern.

Inga kommentarer: