2017-10-22

Frågor som Facebook skulle kunna besvara

En av oss föreslog följande experiment för att bevisa att jordens befolkning är närmare varann idag än de någonsin varit tidigare. Vi väljer en individ av den 1,5 miljard som bor på jorden – vem som helst, var som helst. Han slog vad om att han med högst fem personer, varav en är personligt bekant, skulle kunna förbinda den utvalda individen enbart medelst personliga bekantskaper.
Den ungerske skribenten Frigyes Karinthy beskrev 1929 ett tänkt experiment som folk sedan dess funderat och fascinerats över. Antalet "kontakter" som tänkts vara tillräckliga för att förbinda hela mänskligheten har sedan utökats till sex, och blivit känt som six degrees of separationWP. Varför man nu tror det? Experimentet har utförts på lite olika sätt genom åren, bland annat av Stanley Milgram (mest känd för ett fantastiskt intressant experiment om vår flathet inför auktoriteterWP). Men någon tillfredsställande utformning har varit svår att få fram.

På senare tid har man försökt att använda kontona på Twitter och Facebook som modeller för mänskliga kontakter. Det senare nätverket är avgjort mer lämpligt (Fb-kontakter tenderar att bättre spegla vilka vi känner IRL), men de försök som hittills gjorts där verkar alla ha litat på manuella insatser från användare. Varför inte gå direkt till själva databasen, där en avsevärd del av mänskligheten och dess sociala nätverk beskrivs?

Om företaget Facebook hade gått att kommunicera med så hade jag bett dem att besvara frågor som dessa:
  • Hur många kontakter behövs som mest för att förbinda alla deras två miljarder användare?
  • Hur många kontakter behövs i genomsnitt/median för att förbinda alla deras två miljarder användare?
  • Hur många kontakter behövs för att förbinda två givna användare?
  • Hur många personer har jag två, tre eller n steg bort?
  • Vilken person har kortast kontaktvägar till alla andra – vem är "mänsklighetens mitt"?
  • Vem har längst kontaktvägar till alla andra?
Det finns säkert fler intressanta frågor som företaget med tillgång till världshistoriens första användbara modell över mänsklighetens sociala relationer skulle kunna besvara.

Inga kommentarer: