2016-10-14

Mussolini, Hitler, Quisling och Blix

- Jag kan mycket väl ha roligt åt en god karikatyr av mig själv men den där Hitler är en förolämpning.
- Ragnvald Blix, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 1932

Den där bilden är inte i närheten lika känd som den ledarspalt som den omsider gav upphov till:
En av [Ragnvald] Blix politiska karikatyrer visade Mussolini med en mer än vanligt bister uppsyn. Den förtörnade mannen yttrade: "Den där Hitler är en förolämpning".
Man kunde förstå och känna med den italienske diktatorn. Att ha stått modell till hr Adolf Hitler kan inte vara någon reklam för honom. Men det är icke utan att vi litet var nu ha skäl att taga Mussolinis ord i vår mun. "Den där Hitler är en förolämpning."
- Torgny Segerstedt: "Herr Hitler är en förolämpning", GHT 3 februari 1933

Detta inträffade som synes vid den tid då Hitler var ny på den internationella scenen och därför jämfördes med den välbekante Mussolini, snarare än tvärtom.

Som bekant gav ledaren upphov till en tysk-svensk replikväxling när ingen mindre än "Sverigevännen" Göring ogillade inlägget. Här är Blix' tecknade svar, med Tyskland förr och nu:
Das Volk der Denker und Dichter [Tänkarnas och diktarnas folk]
- GHT 11 mars 1933

Ragnvald Blix var ursprungligen från Norge och verkade även i Frankrike, Tyskland, Sverige och Danmark. Hans svenska karriär inträffade främst på GHT där han under andra världskriget använde pseudonymen Stig Höök; den står i den fina Quisling-bilden nederst.

Vidkun Quisling förekommer i många satirteckningar under kriget, även från Blix vassa penna. En anledning var att Hitler var för känslig för att skojas med under de åren. Då fick Quisling tjänstgöra som ersättare: En ofarlig, sorglig figur som inte ens tyskarna hade någon respekt för.

 - Det finns människor, som lever ett helt liv utan att lägga två strån i kors för sina idéer.
- SvD 28 december 1921

- Varför går det en polis här?
- Hysch, det är ju han som blivit professor efter Einstein.
- GHT 31 mars 1934

- Jag är Quisling!
- Och namnet?
- GHT 29 januari 1944

Källor & vidareläsning:


Inga kommentarer: