2016-10-05

Utomjordingen som inte var det

I mitten av 1900-talet reste Bernard och Hilda Ray vida omkring. De fotograferade mycket av vad de såg. Efter deras död hittades ett antal diabilder bland deras tillhörigheter. Bland en mängd blandade motiv hittades bilden ovan. Även om skalan inte framgår exakt så får man intryck av en liten humanoid varelse, med oproportioneligt stort huvud. Är det ... Kan det vara en alldeles äkta utomjording? Folk grävde fram uppgifter om herr och fru Ray: Han var geolog med ärenden till alla möjliga konstiga platser, inklusive New Mexico där Roswell ligger, känd för en omtalad händelse 1947! och hon var advokat som arbetade för oljebolag; de var välbeställda och, som man säger, "well-connected", och lär ha känt såväl paret Eisenhower som paret Bush d.ä.

Den 5 maj 2015 presenterades bilden för världen (den pretentiöst upplagda tillställningen kallades för övrigt BeWitness). Som vanligt lämnade kvalitén en del att önska ... För det är ju UFO-rörelsens förbannelse att de som bevittnar något häpnadsväckande revolutionerande och har en kamera tillgänglig aldrig lyckas riktigt riktigt med fotograferandet. Därför har vi vant oss vid att tefatens dokumentation är suddig, grumlig och över- eller underexponerad. Finns här kanske ett mönster? Det är en intressant omständighet att alla kopior av the Roswell slides som släpptes (den ovan är typisk) höll betydligt sämre skärpa, kontrast osv än originalet.

Folk som inte var helt övertygade om bildens märkvärdighet fokuserade på pappersbiten vid utställningsföremålet. Det var tydligt att det stod något där, men inget vanligt trixande i Photoshop avslöjade texten. Då tog man hjälp av verktyget SmartDeblur, och det gjorde susen.

Här kan man läsa rubriken: "MUMMIFIED BODY OF TWO YEAR OLD BOY". Ytterligare filurande gav resten: "At the time of burial the body was clothed in a xxx-xxx cotton shirt. Burial wraps consisted of these small cotton blankets. Loaned by the Mr. Xxxxxx of San Francisco, California."

En av undersökarna ska nämnas särskilt: Tony Braglia var inblandad i BeWitness och trodde att bilden visade en utomjording. När han delgavs texten ovan började han att gräva. Så småningom fann han följande, i en liten tidning som gavs ut av nationalparken Mesa Verde i Colorado:
A splendid mummy was received by the Park Museum recently when Mr. S.L. Palmer Jr. of San Francisco returned one that his father had taken from the ruins in 1894. The mummy is that of a two year old boy and is in an excellent state of preservation. At the time of burial the body was clad in a slip-over cotton shirt and three small cotton blankets. Fragments of these are still on the mummy.
- Mesa Verde Notes, september 1938

Detta var vad Rays hade fotograferat: Inte en utomjording utan kvarlevorna av en jordisk liten människa. Fallet löst.

Det intressantaste är Braglias reaktion. Han hade trott ärligt på "ET-hypotesen", men insåg nu att han haft fel:
The word “hoax” has been used to describe the “Roswell Slides” saga. It was not. At least, the principal investigators, Tom Carey, Don Schmitt, and I did not knowingly fake or obfuscate anything. No matter, it is a serious case of mistaken identity, the consequences of which I fully accept.
Dessutom insåg han att han hade blivit vilseledd, nämligen av den person som avsiktligt lämnat ut halvtaskiga kopior av en fullgod bild:
I was told that the best-available, highest resolution images of the placard were provided by the co-owner of the slides, Mr. Adam Dew, and given to world-class photo experts [...] Despite the application of the best de-blurring software in the world, they were unable to read the words on the placard with any definitiveness. I can only surmise that Mr. Adam Dew did not provide to these experts the highest-resolution images of the slides. Why he did not, I cannot be certain. But Adam Dew has to this very day not yet publicly provided the crystal-clear slide images that I know exist.
- Anthony Braglia: The "Roswell Alien Slides" and my apology to a dead child of the Mesa Verde, A Different Perspective 10 maj 2015Inga kommentarer: