2016-10-21

Charles Felix Lindbergs grav [skröna]

Uppdaterat: Sedan detta lades ut har jag fått veta mer. För fakta, se bloggposten Charles Felix Lindberg igen.

Göteborgaren Charles Felix Lindberg levde ett plikttroget och stillsamt liv. Han är idag mest känd för att ha donerat två miljoner kronor till "stadens prydande och förskönande"; till det ändamålet hade den summan sannerligen inte räckt långt idag, men två miljoner av 1909 års kronor räckte för att under 1900-talet uppföra en rad byggnader, statyer och parker.

Han har även en grav som det pratats om. Men även om bilden från Wikimedia Commons är fin så fångar den inte det mest karakteristiska.

Här är graven från andra hållet. För att komma till den får man gå genom grinden. Det finns ingen annan ingång; en inre mur skiljer graven från resten av kyrkogården.

Varför gjorde man så?

Efter att ha tagit upp den snabba och diskreta hanteringen av Lindbergs frånfälle (dödsannons dagen efter, diskret jordfästning bara några dagar senare, ingen dödsruna, intetsägande dödsorsak uppgiven) kommer Kjell Wigers till själva saken:
De som anser sig veta något – och sådana finns det alltid – vet att han tog sitt liv. Och då gällde det att begravningen skulle ske i stillhet. Ingen klockringning, inga begravningsgäster. Tidigare fanns också en bestämmelse att det som kallad självspillningar inte fick ligga i vigd jord och att dom inte fick bäras in genom porten eller grinden till kyrkogården utan skulle lyftas diskret över muren.
Det som gett näring åt självmordsryktena kring Charles Felix Lindberg har varit gravens utformning och belägenhet.
Muren på Östra kyrkogården är bruten och där finns ett staket och en grind och han har en egen ingång från Härlandavägen.
Hans grav ligger både innanför och utanför muren.
Ett sätt för stadens styrande att genom denna kompromiss tacka för de Lindbergska miljonerna till stadens förskönande?
Men inget finns belagt. Inget finns på pränt som stöder det som alla som anser sig veta något vet – detta om ett självmord.
- Kjell Wigers: Lika hemlig efter 101 år, GT 5 augusti 2010

Vilket man väl bara kan kommentera med att det är svårt att föreställa sig hur sådana belägg skulle kunna se ut. Givet de dokumenterade omständigheterna förefaller den nämnda hypotesen onekligen sannolik, för att uttrycka det försiktigt.

Fast den finaste biten i Wigers redan fina text är denna:
En gång gick jag förbi en skolklass och en lärare sa till sina barn att den där mannen var den förste som flög ensam över Atlanten.
Som sagt: Sedan detta lades ut har jag fått veta mer. För fakta, se bloggposten Charles Felix Lindberg igen.

Inga kommentarer: