2016-08-16

Schwyz, Schwyz, Schweiz

Det sanna Schweiz?

Pars pro toto, "en del för det hela", är den latinska beteckningen för när man i språkliga sammanhang låter en del av något representera helheten.

Exemplen är legio, och få är utan skuld. Som när man talade om Sovjetunionen som "ryssarna", utan att bekymra sig för Ukraina eller Vitryssland, Estland, Lettland eller Litauen, eller några andra av de 14 rådsrepublikerna utöver Ryska SFSR. Eller när man än idag talar om Storbritannien som England (även om få behärskar det komplicerade ämnet Brittiska öarnas terminologi fullt ut) eller Nederländerna som Holland (vilket visserligen många nederländare som holländare inte verkar ha några större problem med, åtminstone inte så länge man riktar sig till turister). Ett satiriskt exempel är en australiensisk film vari aboriginer "upptäcker" en kontinent befolkad av vita, och frågar första bäste vad de kallar denna plats? "It's a barbecue area!" blir det lätt förvirrade men korrekta svaret, då det grillas på den aktuella stranden ... Varefter kontinenten (och filmen) får heta BabaKiueria (1986). Ett mycket närmare exempel är Sverige, som ju fått namn efter svearna.

Ett betydligt mindre känt exempel är Schweiz. Landet har en komplicerad historia men en tidig version av dagens nation bildades enligt ett omdiskuterat dokument daterat 1291 (i sig värt en faktoid utredning) i form av ett förbund mellan staterna Uri, Unterwalden och Schwyz. Den sistnämnda, som hade sitt namn efter huvudstaden Schwyz (på bilden ovan), var tydligen såpass dominerande att den fick ge namn åt federationen. Den fick i sin tur långt senare (då småstaterna blivit så kallade kantoner) ge namn åt den betydligt större nationen, och på olika vägar lever namnet kvar i engelskans Switzerland, franskans Suisse, italienskans Svizzera, rätoromanskans Svizra ... Liksom tyskans Schweiz, genom vilket svenskan fått namnet.

Man kan förstå att ett land som har fyra officiella namn på sig själv (de sistnämnda ovan) väljer att skippa språksalladen på sina frimärken, och istället använda en antik, anakronistisk och tämligen missvisande beteckning. Visserligen syftar den egentligen på helvetii, de keltiska helvetiska (så hette de) stammar som fanns i centraleuropa när romarna stötte på dem och i dubbel bemärkelse gjorde historia av dem. Fördelen är att ingen kan känna sig förfördelad och protestera.


Wikipedia: Name of Switzerland

4 kommentarer:

Kurt sa...

Samma problem återfinns ju för många länder t ex Nederländerna och inte minst Grekland, som på olika språk antingen har namn från latin, persiska eller grekiska.

https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_Greece

Anonym sa...

Vill nog ändå ta pars pro toto lite i försvar. Ursprungligen och främst är det, åtminstone som jag ser det, en retorisk figur och bara i andra hand ett språkfel. Tycker t.ex wikipedia vilseleder lite när de lägger huvudvikten vid geografiska begrepp som Holland i stället för Nederländerna osv. Mer typiska är enligt min uppfattning uttryck som "per capita" dvs per huvud istället för per person, "kronan" istället för kungen/staten men även ett ord som "väder" som från början endast omfattade luft och vindar men som ju nu även innefattar saker som nederbörd, molnighet och temperatur.

Anonym sa...

Vi finnar kallar de flesta länderna kring Östersjön enligt pars pro toto-principen. Suomi själv betecknade ursprungligen Åbotrakten (Egentliga Finland), Sverige kallas Ruotsi som troligen kommer från Roslagen, Estland är Viro från Virumaa och Tyskland Saksa (troligen Sachsen som i äldre tider var betydligt nordligare än kring Dresden). Ryssland är Venäjä, troligen efter "venderna" dvs. slaver som bodde vid sydostra Östersjön.

Anonym sa...

Nu blev det ju ändå än hel del språk på just det där frimärket, även om rätoromanskan inte hanns med.